Przewodnik do ćwiczeń z fizyki
Stanisław Pietruszewski, Tomasz Kurzyp, Krzysztof Kornarzyński
Wyd. I; 2010

Zobacz więcej

Podręcznik zawiera opis 18 ćwiczeń laboratoryjnych z różnych działów fizyki. Każdy opis poprzedza wprowadzenie teoretyczne na temat zjawiska będącego przedmiotem doświadczenia. We wstępie do ćwiczeń podano ogólne zasady pomiaru i obliczania wielkości fizycznych