Rośliny energetyczne
pod red. B. Kościka
wyd. II, 2003
cena 28,-

Zobacz więcej

Adresatami tej publikacji są przede wszystkim rolnicy, doradcy, studenci, a także przedsiębiorcy zajmujący się pośrednictwem w dostawie biomasy oraz produkcją i zaopatrzeniem w energię cieplną, czy też elektryczną. Możliwości i uwarunkowania pozyskiwania energii z plantacji energetycznych powinni znać też przedstawiciele samorządów lokalnych oraz pracownicy biur planowania przestrzennego.