Statystyka matematyczna. Wykłady i ćwiczenia dla studentów kierunków technicznych uczelni rolniczych
Z . Hanusz, J. Tarasińska
wyd. I, 2006
cena 23,-

Zobacz więcej

Podręcznik obejmuje zagadnienia ze statystyki opisowej, rozkłady zmiennych losowych skokowych i ciągłych oraz podstawowe metody wnioskowania statystycznego, takie jak estymacja parametrów i testowanie hipotez. Książka zawiera przykłady oraz zadania do samodzielnego rozwiązania wraz z odpowiedziami.