System zarządzania jakością w organizacji. Funkcjonowanie, doskonalenie, dokumentowanie
Eugenia Czernyszewicz
wyd. I, 2013, ss. 177, cena 46,-

Zobacz więcej

W książce przybliżono zagadnienia funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością. Omówiono także wymagania systemu zarządzania według normy ISO 9000, jego wdrażanie, utrzymanie i dokumentowanie, a także zasady audytu i integracji systemów zarządzania w organizacji.