Teksty rosyjskie i ćwiczenia dla studentów kierunku ochrona środowiska
W. Roszczenko, M. Wójcik
wyd. III, 2004
cena 13,-

Zobacz więcej

Podręcznik zawierający wybór tekstów przydatnych dla studentów kierunku ochrona śro dowiska wraz z ćwiczeniami. Zawiera specjalistyczny słowniczek polsko-rosyjski i rosyjsko - polski.