Uprawa roli i roślin z elementami herbologii
M. Błażewicz-Woźniak, T. Kęsik, M. Konopiński, wyd. I, 2014, ss. 303, cena 65,-

Zobacz więcej

Książka jest kompendium wiedzy o uprawie roli i roślin oraz o herbologii. Zawiera omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących produkcji roślinnej, m.in. technik uprawy roli, zmianowania roślin uprawnych, a także ich oddziaływania na środowisko. Uwzględnia także znaczenie chwastów w przyrodzie. Istotną częścią książki jest starannie dobrany materiał ilustracyjny - fotografie roślin uprawnych, chwastów oraz nasion.