Zbiór zadań z matematyki dla studentów uczelni rolniczych
E. Osypiuk, I. Pisarek
wyd. II; 2007;
cena 27,-

Zobacz więcej

Adresatami tego podręcznika są słuchacze kierunków i specjalności, takich jak: agrobiznes, technologia żywności i żywienia człowieka, towaroznawstwo, agronomia, biotechnologia, biologia, technika komputerowa w inżynierii rolniczej, technika rolnicza, technika rolno-spożywcza, inżynieria żywności, technika motoryzacyjna i energetyka