Zmienność morfologiczna nasion wybranych gatunków flory segetalnej Polski

Paweł Gierasimiuk, Ewa Kwiecińska-Poppe, Mieczysław Bojarczyk, Sylwia Andruszczak, Edward Pałys, Marian Wesołowski, Krzysztof Różyło, Piotr Kraska, 2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-242-2, ss. 92, cena 47,-

Zobacz więcej

W pracy podjęto ważny temat identyfikacji gatunkowej chwastów na podstawie wymiarów ich nasion. Opracowanie jest podstawą do stworzenia programu komputerowego umożliwiającego szybkie i precyzyjne rozpoznawanie nasion. Bogaty materiał fotograficzny oraz przekrojowe informacje dotyczące biologii, plenności i zmienności biometrycznej nasion oraz wpływu środowiska na ich budowę czynią książkę wartościowym źródłem wiedzy w dydaktyce uczelni przyrodniczych, a także cenną pomocą w ocenie czystości materiału siewnego.