Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Seria: Publikacje dydaktyczne

Instrukcja opracowania konspektu publikacji

 

Konspekt winien zawierać:
1) tytuł, imię i nazwisko autora(-ów),
2) nazwę dyscypliny,
3) przeznaczenie dydaktyczne (skrypt wykładowy, przewodnik do ćwiczeń),
4) objętość maszynopisu w stronach,
5) uzasadnienie merytoryczne,
6) spis treści z podziałem na rozdziały z krótką charakterystyką zawartego w nich materiału,
7) podpis autora(-ów).