menu 1
menu 2
menu 3
menu 4
menu 5
menu 6

 

 

 

Strona główna WUP
Acta Scientiarum Polonorum
Annales UMCS
Electronic Journal of Polisch Agricultural Universities
Rozprawy naukowe

Excerpta Veterinaria Lublin

Aktualności UP
Wyszukiwarka:

Redakcja serii rozprawy naukowe UP

     
Redakcja serii Rozprawy Naukowe UP. Początkowo serię stanowiły streszczenia prac habilitacyjnych, teraz są to oryginalne rozprawy pracowników UP oraz innych uczelni, także spoza Lublina.
 

Skład Rady Programowej serii Rozprawy Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Kadencja 2008-2013
prof. dr hab. Anna Stachurska (UP Lublin) - przewodnicząca
prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz (UP Lublin)
prof. dr hab. Jacek Dutkiewicz Instytut Med. Wsi -
prof. dr hab. Józef Horabik (Instytut Agrofizyki PAN)
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk (UP Lublin)
prof. dr hab. Ewa Kurek (UMCS)
prof. dr hab. Jan Kuś (IUNG Puławy)
prof. dr hab. Jacek Kuźmak (Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy)
prof. dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak (UP Lublin)
prof. dr hab. Ryszard Maciejewski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
prof. dr hab. Ewa Makarska (UP Lublin)
prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn-Płotnicki (UP Lublin)
prof. dr hab. Henryk Sobczuk (Politechnika Lubelska)
prof. dr hab. Bogdan Szostak (UP Lublin)
prof. dr hab. Ryszard Szyszka (KUL)


przejdź
do strony Rozpraw Naukowych UP

 

NASI PARTNERZY
Stowarzyszenie Wydawnictw Szkół Wyższych
Central European Science Publisher