Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Rozprawy naukowe UP

   

Pełne teksty niektórych publikacji z serii Rozprawy Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie są dostępne w ramach serwisu www.ibuk.pl 

   

ZESZYT 389
Anna Nowak
Konkurencyjność rolnictwa Polski Wschodniej
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 389, Lublin 2017, ss. 200

  Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 388
Agata Wawrzyniak
Analiza porównawcza oligodendrocytów w wybranych obszarach mózgowia u norki amerykańskiej (Neovison vison), lisa rudego (Vulpes vulpes), konia domowego (Equus caballus) i bydła domowego (Bos taurus)
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 388, Lublin 2017, ss. 122

  Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 387
Agnieszka Najda
Zmienność ontogenetyczna mięty (Mentha species) czynnikiem warunkującym zawartość składników bioaktywnych w surowcu
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 387, Lublin 2017, ss. 179

  Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 386
Artur Kraszkiewicz
Wpływ właściwości fizycznych i chemicznych biopaliw pochodzenia roślinnego na emisję produktów spalania i efektywność energetyczną
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 386, Lublin 2016, ss. 188

  Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 385
Sławomir Ligęza
Zmienność współczesnych mad puławskiego odcinka Wisły
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 385, Lublin 2016, ss. 131

  Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 384
Marek Boryga
Parametryzacja trajektorii manipulatorów z wykorzystaniem wielomianów wyższych stopni
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 384, Lublin 2016, ss. 183

  Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 383
Zbigniew Jarosz

Wpływ żywienia krzemem na plonowanie oraz skład chemiczny ogórka (Cucumis sativus L.) i pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) w szklarniowej uprawie bezglebowej

Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 383, Lublin 2014, ss. 121

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 382
Edyta Górska-Drabik

Występowanie Acrobasis advenella (Zinck.) (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae) na aronii czarnoowocowej w Polsce i jego biochemiczne powiązania z roślinami żywicielskimi
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 382, Lublin 2013, ss. 121

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 381
Katarzyna Golan
Interactions between host plants and Coccus hesperidum L. (Hemiptera; Sternorrhyncha; Coccidae)
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 381, Lublin 2013, ss. 122

 

Read abstract
Czytaj streszczenie

ZESZYT 380
Marzena Sylwia Brodowska
Nawożenie mineralne jako czynnik determinujący wpływ siarki na plonowanie, skład chemiczny i jakość roślin uprawnych
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 380, Lublin 2013, ss. 159

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 379
Katarzyna Dzida
Plon oraz wartość biologiczna ziela tymianku pospolitego (Thymus vulgaris L.) i cząbru ogrodowego (Satureia hortensis L.) w zależności od żywienia azotem i potasem
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 379, Lublin 2013, ss. 122

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 378
Bożena Kiczorowska
Wpływ naświetlania promieniami podczerwonymi nasion bobiku (Vicia faba L.) i łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius) na ich wartość odżywczą i efektywność w odchowie kurcząt brojlerów
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 378, Lublin 2013, ss. 121

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 377
Magdalena Krauze

Możliwość wykorzystania wybranych wskaźników enzymatycznych do oceny reakcji indyczek rzeźnych na stres niwelowany dodatkiem L-karnityny lub choliny
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 377, Lublin 2013, ss. 103

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 376
Agnieszka Jamiołkowska
Preparaty biotechniczne i biologiczne w ochronie papryki słodkiej (Capsicum annuum L.) przed grzybami chorobotwórczymi i indukowaniu reakcji obronnych roślin
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 376, Lublin 2013, ss. 117

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 375
Mirosława Chwil

Struktura nektarników kwiatowych i wartość pszczelarska wybranych gatunków roślin z podrodziny Prunoideae (Rosaceae)
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 375, Lublin 2013, ss. 108

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 374
Katarzyna Strzelec

Stężenie kortyzolu w ślinie jako wskaźnik reakcji stresowej koni badanych podczas różnych sposobów użytkowania

Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 374, Lublin 2013, ss. 87

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 373
Zbigniew Kobus

Modelowanie ekstrakcji ultradźwiękowej w układzie ciecz-ciało stałe
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 373, Lublin 2013, ss. 100

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 373
Krzysztof Olszewski

Biologia, użytkowość oraz oporność na Varroa destructor rodzin pszczelich utrzymywanych na plastrach o małych komórkach
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 372, Lublin 2013, ss. 148

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 371
Mirosław Wojciech Karpiński
Charakterystyka populacji saren (Capreolus capreolus) z wybranych łowisk leśnych i polnych Wyżyny Lubelskiej z wykorzystaniem parametrów morfometrycznych i genetycznych
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 371, Lublin 2013, ss. 95

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 370
Katarzyna Ognik

Możliwość wykorzystania naturalnych antyoksydantów w żywieniu drobiu rzeźnego jako inhibitorów lipoperoksydacji
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 370, Lublin 2013, ss. 147

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 369
Andrzej Jakubczak

Optymalizacja oceny wartości użytkowej i hodowlanej lisów pospolitych (Vulpes vulpes L.) z uwzględnieniem charakterystyki genetycznej opartej na markerach molekularnych
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 369, Lublin 2013, ss. 117

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 368
Grzegorz Borsuk

Zróżnicowanie morfometryczne, genetyczne, epigenetyczne i biochemiczne Varroa destructor opornych oraz wrażliwych na tau-fluwalinat
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 368, Lublin 2013, ss. 80

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 367
Barbara Skwaryło-Bednarz

Wpływ czynników środowiska i odmiany na wielkość i jakość plonu nasion rzepaku ozimego uprawianego na Dolnym Śląsku
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 367, Lublin 2013, ss. 100

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 366
Marzena Masierowska
Floral display and reproductive system in brown mustard Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. and white mustard Sinapis alba L., Brassicaceae
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 366, Lublin 2012, ss. 124

 

Read abstract
Czytaj streszczenie

ZESZYT 365
Iwona Taszkun

Wybrane parametry systemowej odpowiedzi immunologicznej u psów z atopowym zapaleniem skóry
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 365, Lublin 2012, ss. 122

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 364
Marek Szmigielski

Wpływ obróbki termicznej na wybrane wskaźniki jakości nasion soi i ich przetworów
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 364, Lublin 2012, ss. 72

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 363
Krzysztof Tomczuk

Charakterystyka inwazji Anoplocephala perfoliatau koni z uwzględnieniem aspektów molekularnych i proteomicznych
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 363, Lublin 2012, ss. 110

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 362
Anna Kasprzyk

Przydatność technologiczna i kulinarna mięsa mieszańców pochodzących z krzyżowania dzika (Sus scrofa scrofa) z wybranymi rasami hodowlanymi świń
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 362, Lublin 2012, ss. 78

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 361
Monika Budzyńska

Behawioralne i fizjologiczne mechanizmy reakcji koni arabskich na bodźce stresowe
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 361, Lublin 2012, ss. 76

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 360
Elżbieta Patkowska

Bioróżnorodność mikroorganizmów zasiedlających soję, Glycine max (L.) Merrill, oraz podatność roślin różnych odmian na porażenie przez grzyby, ze szczególnym uwzględnieniem Phomopsis sojae Lehman
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 360, Lublin 2012, ss. 196

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 359
Małgorzata Maria Kwiecień
Wpływ formy i poziomu miedzi i żelaza w paszy na wyniki odchowu oraz wybrane wskaźniki metaboliczne
kurcząt brojlerów

Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 359, Lublin 2012, ss. 113

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 358
Dariusz M. Stasiak

Wpływ kawitacji na właściwości składników żywności
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 358, Lublin 2012, ss. 93

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 357
Iwona Rozempolska-Rucińska

Progowe cechy wylęgowe w doskonaleniu kur nieśnych
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 357, Lublin 2011, ss. 68

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 356
Grzegorz Łysiak
Deformacje bielma ziarniaka pszenicy w wyniku spadku wilgotności
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 356, Lublin 2011, ss. 87

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 355
Izabela Polkowska
Badanie wpływu patogennej flory bakteryjnej w chorobach przyzębia na stan narządów wewnętrznych psów
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 355, Lublin 2011, ss. 56

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 354
Leszek Guz
Immunogenność szczepów z rodzaju Aeromonas. Doświadczalne szczepionki przeciwko MAI/MAS karpi
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 354, Lublin 2011, ss. 121

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 353
Jacek Pranagal

Stan fizyczny wybranych gleb pyłowych Lubelszczyzny
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 353, Lublin 2011, ss. 129

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 352
Iwona Janczarek

Obiektywizacja metod oceny skoków luzem młodych ogierów półkrwi
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 352, Lublin 2011, ss. 150

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 351
Bożena Denisow

Pollen production of selected ruderal plant species in the Lublin area
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 351, Lublin 2011, ss. 86

 
Read abstract
Czytaj streszczenie

ZESZYT 350
Zbigniew Wasąg

Sprawność technicznej modernizacji wybranych gospodarstw rodzinnych korzystających z funduszy Unii Europejskiej
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 350, Lublin 2011, ss. 108

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 349
Anna Chmielowiec-Korzeniowska

Badanie efektywności biofiltracji powietrza w tuczarni oraz wpływ procesu na zdrowie i tempo wzrostu świń
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 349, Lublin 2011, ss. 113

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 348
Brygida Ślaska

Genomika strukturalna jenota (Nyctereutes procyonoides procyonoides)
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 348, Lublin 2010, ss. 107

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 347
Halina Lipińska

Ocena utrzymywania się Poa pratensis L.,Phleum pratense L. i Lolium perenne L. w runi na glebie torfowo-murszowej w zależności od poziomu wody gruntowej
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 347, Lublin 2010, ss. 76

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 346
Radosław Piotr Radzki

Antyosteopeniczne efekty alfa-ketoglutaranu i ipriflawonu u owariektomizowanych i orchidektomizowanych szczurów
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 346, Lublin 2010, ss. 146

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 345
Robert Gruszecki

Czynniki modyfikujące wzrost roślin oraz wielkość i jakość plonu pietruszki korzeniowej Petroselinum crispum (Mill.) Nym. w uprawie na zbiór wczesny
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 345, Lublin 2010, ss. 85

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 344
Andrzej Junkuszew

Wzrost i wartość rzeźna jagniąt pochodzących ze stada zakażonego wirusem maedi-visna
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 344, Lublin 2010, ss. 82

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 343
Andrzej Sałata

Wpływ zabiegów agrotechnicznych na plon i wartość biologiczną karczocha zwyczajnego(Cynara scolymus L.)
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 343, Lublin 2010, ss. 112

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 342
Paweł Szot

Wpływ regulatorów wzrostu na jakość i trwałość pozbiorczą pędów kwiatowych tulipana
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 342, Lublin 2010, ss. 77

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 341
Jolanta Stanisława Molas 

Pobieranie niklu przez rośliny kapusty (Brassica oleracea L.) i jego fitotoksyczność w zależności od formy chemicznej dodanej do podłoża
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 341, Lublin 2010, ss. 142

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 340
Dariusz Góral

Analiza wykorzystania metody impingement we fluidyzacyjnym zamrażaniu owoców i warzyw

Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 340, Lublin 2010, ss. 68

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 339
Halina Pawlak

Ergonomiczna ocena stanowisk pracy w przemyśle rolno-spożywczym
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 339, Lublin 2009, ss. 104

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 338
Marek Babicz

Polimorfizm wybranych genów potencjalnie związanych z użytkowością rozpłodową świń rasy puławskiej
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 338, Lublin 2009, ss. 77

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 337
Mariusz Florek

Wpływ wybranych czynników na wartość rzeźną cieląt, właściwości fizykochemiczne mięsa i jego wartość odżywczą
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 337, Lublin 2009, ss. 107

 
Czytaj streszczenie
Read abstract
ZESZYT 336
Cezary Kwiatkowski

Studia nad plonowaniem jęczmienia jarego nagoziarnistego i oplewionego w płodozmianie i monokulturze
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 336, Lublin 2009, ss. 117
 
Czytaj streszczenie

ZESZYT 335
Jacek Wawrzosek

Modelowanie statystyczne zużycia paliwa i emisji spalin w silnikach ciągnikowych zasilanych biopaliwem
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 335, Lublin 2009, ss. 149

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 334
Jerzy Lechowski

Ocena efektywności dodatku kwasu askorbinowego do paszy na cechy reprodukcyjne młodych loszek i knurów inseminacyjnych oraz właściwości fizyczne i chemiczne mięsa tuczników
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 334, Lublin 2009, ss. 79

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 333
Eugenia Czernyszewicz

Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa owoców w aspekcie preferencji konsumentów
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 333, Lublin 2008, ss. 254

 
Read abstract

ZESZYT 332
Renata Klebaniuk

Efektywność stosowania preparatu glukogennego w dawkach pokarmowych zawierających zboża o różnej podatności skrobi na rozkład w żwaczu u wysoko wydajnych krów mlecznych
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 332, Lublin 2008, ss. 116

 
Czytaj streszczenie
Read abstract
ZESZYT 331
Marek Sapuła

Wpływ pobudliwości nerwowej koni małopolskich na ich cechy użytkowe
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 331, Lublin 2008, ss. 78
 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 330
Anna Czech

Współdziałanie fitazy mikrobiologicznej z enzymami hydrolizującymi frakcje polisacharydów nieskrobiowych, kalcytriolem oraz kwasem mrówkowym i jego solą potasową w żywieniu świń
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 330, Lublin 2008, ss. 104.

 
Czytaj streszczenie
Read abstract
ZESZYT 329
Wojciech Łopuszyński

Wartość diagnostyczna i prognostyczna wybranych parametrów histologicznych oraz wskaźników proliferacji i apoptozy w nowotworach gruczołu sutkowego suk
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 329, Lublin 2008, ss. 146
 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 328
Urszula Kosior-Korzecka

Zmiany hormonalne oraz ekspresja mRNA receptorów leptynowych w komórkach przysadki owiec z indukowanymi ACTH torbielami jajnikowymi
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 328, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2008, ss. 100

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 327
Izabela Krakowska

Ekspresja receptorów estrogenowych α i β w neuronach tworu hipokampa podczas procesu neurogenezy oraz u dojrzałych płciowo samic królików
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 327, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2008, ss. 100

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 326
Dariusz Dziki

Analiza wpływu wstępnego zgniatania ziarna zbóż na rozdrabnianie udarowe
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 326,Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2008, ss. 96

 

ZESZYT 325
Bożena Gładyszewska

Metoda badania wybranych mechanicznych właściwości cienkowarstwowych materiałów biologicznych
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 325, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2007, ss. 87

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 324
Magdalena Gantner

Źródła odporności wybranych odmian leszczyny wielkowocowej (Corylus L.) na wielkopąkowca leszczynowego (Phytoptus avellanae Nal.) i zdobniczkę leszczynową (Myzocallis coryli Goetze)
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 324, Wydział Ogrodniczy, Lublin 2007, ss. 106

 
Read abstract

ZESZYT 323
Renata Urban-Chmiel

Wpływ stresu transportowego na stopień podatności bydła i owiec na oddziaływanie leukotoksyny Mannheimia haemolytica
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 323, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2007, ss. 89

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 322
Jan Zwolak

Rola środków trwałych w rolnictwie polskim w latach 1990-2004
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 322, Wydział Rolniczy, Lublin 2007, ss. 188

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 321
Joanna Bogusława Barłowska
Wartość odżywcza i przydatność technologiczna mleka krów 7 ras użytkowanych w Polsce
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 321,Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Lublin 2007, ss. 112

 
Czytaj streszczenie

ZESZYT 320
Mariusz Gagoś

Organizacja molekularna amfoterycyny B w modelowych układach o znaczeniu biologicznym
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 320,Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2007, ss. 104

 

ZESZYT 319
Ewa Rożek

Czynniki i cechy kształtujące jakość owoców pomidora oraz ich przydatność do mrożenia
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 319, Wydział Ogrodniczy, Lublin 2007, ss. 92

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 318
Izabela Kuna-Broniowska

Modelowanie i analiza statystyczna wyników doświadczeń czynnikowych z inżynierii rolniczej z uwzględnieniem kontroli i kombinacji pozornych
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 318, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2007, ss. 141

 

ZESZYT 317
Andrzej Demetraki-Paleolog

Wrotki (Rotifera) planktonowe rzek zachodniej Lubelszczyzny
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 317, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Lublin 2007, ss. 124

 
Czytaj streszczenie

ZESZYT 316
Roman Prażak

Studia nad mieszańcami Aegilops z Triticum
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 316, Wydział Rolniczy, Lublin 2007, ss. 83

 
Czytaj streszczenie

ZESZYT 315
Jacek Skwarcz
Optymalizacyjny system ekspertowy doboru środków technicznych dla producentów zbóż
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 315,Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2007, ss. 76

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 314
Marzena Błażewicz-Woźniak

Wpływ czynników agrotechnicznych na wzrost
i plonowanie kopru włoskiego (Foeniculum vulgare var. azoricum Mill.)
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 314, Wydział Ogrodniczy, Lublin 2006, ss. 134

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 313
Krzysztof Lutnicki

Zaburzenia równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej a system ochronny błony śluzowej żołądka szczurów
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 313, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2006, ss. 103

 
Czytaj streszczenie

ZESZYT 312
Jarosław Kamieniak

Analiza stopnia pobudliwości nerwowej polskich koni czystej krwi arabskiej z uwzględnieniem dotychczasowych kojarzeń
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 312, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Lublin 2006, ss. 81

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 311
Jerzy Grudziński

Systemy informacyjne w odnowie ciągników i maszyn rolniczych
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 311, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2006, ss. 68

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 310
Kazimierz Wrotkowski

Bilans cieplny organizmu zwierzęcia jako podstawowe kryterium wyboru systemu utrzymywania trzody chlewnej
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 310, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2006, ss. 90

   

ZESZYT 309
Jose Luis Valverde Piedra

Rola żółci i enzymów trawiennych trzustki w regulacji wydzielania soku trzustkowego u świń
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 309, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2006, ss. 92

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 308
Andrzej Tarkowski

Wartość pokarmowa i użyteczność paszowa sidy (Sida hermaphrodita Rusby)
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 308, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Lublin 2006, ss. 81

 

ZESZYT 307
Renata Nurzyńska-Wierdak

Plon oraz skład chemiczny liści rokietty i kalarepy w zależności od nawożenia azotowo-potasowego
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 307, Wydział Ogrodniczy, Lublin 2006, ss. 89

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 306
Magdalena Pyrz

Transfer kadmu, ołowiu, cynku, miedzi i magnezu z organizmu matki do organizmu potomstwa poprzez zdrowy i chorobowo zmieniony gruczoł mlekowy owiec
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 306, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Lublin 2006, ss. 90

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 305
Anna Szymanowska

Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji koźlęciny wysokiej jakości
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 305, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Lublin 2006, ss. 66

 
Czytaj streszczenie

ZESZYT 304
Kazimierz Zawiślak

Przetwarzanie ziarna kukurydzy na cele paszowe
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 304, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2006, ss. 96

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 303
Bożena Nowakowicz-Dębek

Gazowe zanieczyszczenia powietrza w środowisku fermy zwierząt futerkowych i ich wpływ na wybrane wskaźniki fizjologiczne i wyniki produkcyjne lisów polarnych
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 303, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Lublin 2006, ss. 79

 
Czytaj streszczenie
Read abstract
ZESZYT 302
Janusz Bowszys

Doskonalenie technologii suszenia i przechowywania w cylindrycznych silosach zbożowych
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 302, Wydział Inżynierii Produkcji, zeszyt 302, ss. 103
 
Czytaj streszczenie
Read abstract
ZESZYT 301
Marek Szczubiał

Badania nad statusem oksydacyjno-antyoksydacyjnym u swiń w okresie okołoporodowym w aspekcie syndromu MMA
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 301, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2005, ss. 82
 
Czytaj streszczenie
Read abstract
ZESZYT 300
Edmund Lorencowicz

Wyposażenie techniczne i formy mechanizacji małych gospodarstw rolnych
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 300, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2005, ss. 108
 
Czytaj streszczenie
Read abstract
ZESZYT 299
Grzegorz Zięba

Wykorzystanie zmienności genetycznej spożycia paszy w selekcji kur nieśnych
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 299, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Lublin 2005, ss. 64
 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 298
Andrzej Wacław Marciniak

Projektowanie systemu reprezentacji wiedzy
o rolniczym procesie produkcyjnym

Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 298, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2005, ss. 90

   
ZESZYT 297
Rafał Nadulski

Metodyczne aspekty badań mechanicznych właściwości tekstury jabłek
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 297, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2005, ss. 102
   

ZESZYT 296
Iwona Puzio

Wpływ dodatku fitazy, cholekalcyferonu i kalcitriolu na procesy wzrostowe organizmu kurcząt brojlerów
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 296, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2005, ss. 112

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 295
Marian Panasiewicz

Analiza procesów hydrotermicznych i ich wykorzystanie w modyfikowaniu cech fizyczno-technologicznych owsa
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 295, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2005, ss. 115

   

ZESZYT 294
Ireneusz Balicki

Badania nad rozpoznawaniem i leczeniem przewlekłego powierzchownego zapalenia rogówki u psów
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 294, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2005, ss. 80

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 293
Andrzej Kornacki

Modelowanie procesu omłotu i separacji ziarna w wielobębnowym zespole młócąco-wydzielającym
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 293, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2005, ss. 51.

   

ZESZYT 292
Agnieszka Izabela Baruk

Personnel marketing and creating a firm's image
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 292, Wydział Rolniczy, Lublin 2005, ss. 252

Read abstract

ZESZYT 291
Tadeusz Głuski
System kształtowania mikroklimatu w budynkach dla bydła
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 291, Wydział Inżynierii Produkcji, Lublin 2005, ss. 60.

 

ZESZYT 290
Marcin Bartłomiej Arciszewski

Noradrenergiczne i cholinergiczne unerwienie tarczycy u owcy oraz lokalizacja i kodowanie chemiczne neuronów ją zaopatrujących
Rozprawy Naukowe AR w Lublinie 290, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Lublin 2004, ss. 63

 
Czytaj streszczenie