Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Rada Programowa

Kadencja 2014–2018

prof. dr hab. Anna Stachurska – przewodnicząca

UP Lublin, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

dr hab. Marcin Arciszewski

UP Lublin, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

prof. dr hab. Barbara Baraniak

UP Lublin, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz

UP Lublin, Wydział Inżynierii Produkcji

prof. dr hab. Anna Golcz

UP Poznań, Wydział Ogrodniczy i Architektury Krajobrazu

prof. dr hab. Józef Horabik

Instytut Agrofizyki PAN, Lublin

prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska

SGGW Warszawa, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

dr hab. Cezary Kwiatkowski

UP Lublin, Wydział Agrobioinżynierii

prof. dr hab. Roman Lechowski

SGGW Warszawa

dr hab. Marzena Masierowska

UP Lublin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz

Instytut Zootechniki Kraków

   

Kadencja 2008-2013

 • prof. dr hab. Anna Stachurska (UP Lublin) - przewodnicząca
 • prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz (UP Lublin)
 • prof. dr hab. Jacek Dutkiewicz (Instytut Med. Wsi) -
 • prof. dr hab. Józef Horabik (Instytut Agrofizyki PAN)
 • prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk (UP Lublin)
 • prof. dr hab. Ewa Kurek (UMCS)
 • prof. dr hab. Jan Kuś (IUNG Puławy)
 • prof. dr hab. Jacek Kuźmak (Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy)
 • prof. dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak (UP Lublin)
 • prof. dr hab. Ryszard Maciejewski (Uniw. Medyczny w Lublinie)
 • prof. dr hab. Ewa Makarska (UP Lublin)
 • prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn-Płotnicki (UP Lublin)
 • prof. dr hab. Henryk Sobczuk (Politechnika Lubelska)
 • prof. dr hab. Bogdan Szostak (UP Lublin)
 • prof. dr hab. Ryszard Szyszka (KUL)