[ MENU DODATKOWE ]Zakład Biologii Środowiskowej i Apidologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Grzegorz Borsuk, profesor nadzwyczajny
tel. 81-445-68-78
e-mail: grzegorz.borsuk@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

Asystenci

Pozostali pracownicy