WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: dr hab. Aneta Nowakiewicz, adiunkt
tel. 81-445-60-08
e-mail: aneta.nowakiewicz@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Asystenci

  • mgr Aleksandra Oleksiejuk, asystent
  • lek. wet. Aleksandra Trościańczyk, asystent, tel. 81-445-60-16
  • mgr Magdalena Wójcik, asystent, tel. 81-445-66-96
    e-mail: magdalena.wojcik@up.lublin.pl

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Anna Kostruba, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-14
  • mgr inż. Beata Pogoda, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-49

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Barbara Majer-Dziedzic, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Grażyna Ziółkowska, profesor emerytowany