WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Wernicki, profesor zwyczajny
tel. 81 445 60 32, pok 300
e-mail: andrzej.wernicki@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

  Profesorowie nadzwyczajni

  • dr hab. Leszek Guz, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-60-50
   e-mail: leszek.guz@up.lublin.pl / Zakład Chorób Ryb i Biologii
  • dr hab. Aneta Nowakiewicz, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-60-08
   e-mail: aneta.nowakiewicz@up.lublin.pl / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
  • prof. dr hab. Antonina Sopińska, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-67-07
   e-mail: antonina.sopinska@up.lublin.pl / Zakład Chorób Ryb i Biologii
  • dr hab. Krzysztof Tomczuk, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-60-86
   e-mail: krzysztof.tomczuk@up.lublin.pl / Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
  • prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-60-36
   e-mail: renata.urban@up.lublin.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków

  Adiunkci

  Asystenci

  • dr Marta Demkowska-Kutrzepa, asystent, tel. 81-445-60-58
   e-mail: marta.demkowska@up.lublin.pl / Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
  • mgr inż. Marcelina Osińska, asystent / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
  • dr Aleksandra Trościańczyk, asystent, tel. 81-445-60-16 / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej

  Wykładowcy

  • dr Andrzej Puchalski, starszy wykładowca, tel. 81-445-69-65
   e-mail: andrzej.puchalski@up.lublin.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków

  Pozostali pracownicy

  • dr Magdalena Frajnt, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-38
   e-mail: magdalena.frajnt@up.lublin.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
  • dr Anna Grochoła, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-69-86
   e-mail: anna.grochola@up.lublin.pl / Zakład Chorób Ryb i Biologii
  • mgr inż. Anna Kostruba, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-14 / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
  • mgr inż. Beata Pogoda, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-49 / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
  • mgr Dagmara Stasiek, starszy technik, tel. 81-445-69-27
   e-mail: dagmara.stasiek@gmail.com / Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
  • mgr inż. Bożena Wawrzkiewicz, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-43
   e-mail: rudykurczak@tlen.pl / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Barbara Majer-Dziedzic, profesor emerytowany / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
  • prof. dr hab. Jerzy Rzedzicki, profesor emerytowany / Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
  • prof. dr hab. Grażyna Ziółkowska, profesor emerytowany / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej