wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych

20-280 Lublin, ul. Doświadczalna 44
tel. 81-461-00-61 w.295, 81-441-09-49, fax 81-441-09-49
e-mail: kazimierz.zawislak@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak, profesor zwyczajny
tel. 81-461-00-61 w. 295, tel.fax 81-441-09-49
e-mail: kazimierz.zawislak@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

  Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  Asystenci

  • dr inż. Monika Wójcik, asystent, tel. 81-461-00-61 w.108
   e-mail: wojcik.monika@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Eksploatacji Maszyn

  Wykładowcy

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Elżbieta Ejchler, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-461-00-61 w. 102
   e-mail: elzbieta.ejchler@up.lublin.pl
  • dr inż. Sławomir Gawłowski, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-461-00-61 w. 130
   e-mail: slawomir.gawlowski@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Eksploatacji Maszyn
  • dr inż. Dariusz Piekarski, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61 w. 301
   e-mail: dariusz.piekarski@up.lublin.pl
  • mgr inż. Edyta Sienkiewicz, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61 w. 298
   e-mail: edyta.sienkiewicz@up.lublin.pl
  • dr inż. Adam Zdybel, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61 w. 128
   e-mail: adam.zdybel@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Eksploatacji Maszyn

  Doktoranci

  • mgr inż. Jawad Kadhim Zeyad AL Aridhee, doktorant / Zakład Inżynierii Eksploatacji Maszyn

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Józef Grochowicz, prof.emerytowany, tel. 81-461-00-61 w. 102
  • prof. dr hab. Janusz Laskowski, profesor emerytowany, tel. 81-461-06-89, 461 00 61 w. 139
   e-mail: janusz.laskowski@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Eksploatacji Maszyn