wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Zakład Inżynierii Ekologicznej

20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
tel. 81-532-06-44, fax 81-532-06-44
e-mail: kiksig@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, profesor nadzwyczajny
tel. 81-532-06-44
e-mail: krzysztof.jozwiakowski@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  Wykładowcy

  • mgr inż. Arkadiusz Malik, starszy wykładowca, tel. 81-532-81-24
   e-mail: sanitmal@onet.pl

  Pozostali pracownicy