wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Gołacki, profesor zwyczajny
tel. 81-531-97-56
e-mail: krzysztof.golacki@up.lublin.pl

Profesorowie zwyczajni

    Profesorowie nadzwyczajni

    Adiunkci

    Wykładowcy

    Pozostali pracownicy