wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej

20-280Lublin, ul. Doświadczalna 44
tel. 81-461-06-82, 81-461-00-61 w.113
e-mail: dariusz.dziki@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Dziki, profesor zwyczajny
tel. 81-461-06-82, 81-461-00-61 w. 113
e-mail: dariusz.dziki@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Leszek Mościcki, profesor zwyczajny, tel. 81-461-00-61 w. 134
  e-mail: leszek.moscicki@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Procesowej

Profesorowie nadzwyczajni

 • dr hab. Marcin Mitrus, profesor nadzwyczajny, tel. 81-461-00-61 w.118
  e-mail: marcin.mitrus@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Procesowej
 • dr hab. inż. Tomasz Oniszczuk, profesor nadzwyczajny, tel. 81-461-00-61 w. 119
  e-mail: tomasz.oniszczuk@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Procesowej
 • dr hab.inż. Agnieszka Wójtowicz, profesor nadzwyczajny, tel. 81-461-00-61 w.107, fax. 81-461-06-83
  e-mail: agnieszka.wojtowicz@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Procesowej

Adiunkci

Wykładowcy

Pozostali pracownicy

 • mgr inż. Stanisław Juśko, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61 w. 104
  e-mail: stanisław.jusko@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Procesowej
 • mgr inż. Elżbieta Kloc, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61 w. 292
  e-mail: elzbieta.kloc@up.lublin.pl / Zakład Techniki Cieplnej
 • mgr inż. Tomasz Mazurek, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61 w.122
  e-mail: tomasz.mazurek@up.lublin.pl / Zakład Techniki Cieplnej
 • mgr inż. Marek Milanowski, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-97-30
  e-mail: marek.milanowski@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Procesowej

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Tadeusz Lis, profesor emerytowany / Zakład Techniki Cieplnej
 • prof. dr hab. Helena Lis, prof.emerytowany / Zakład Techniki Cieplnej