wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Dydaktyka

« wstecz

 

 

Pracownicy Katedry Maszyn Rolniczych i Transportowych realizują zadania dydaktyczne wynikające z programu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia – zarówno na studiach dziennych, jak i zaocznych. Obecnie zdecydowana większość wykładów i ćwiczeń prowadzonych jest dla studentów macierzystego Wydziału Inżynierii Produkcji, ale także przedmioty związane z inżynierią rolniczą dla studentów Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt naszego Uniwersytetu.

Przedmioty realizowane w Katedrze dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji:

1. na kierunku technika rolnicza i leśna:
inżynieria wybranych działów produkcji,
maszynoznawstwo rolnicze,
teoria i konstrukcja maszyn rolniczych i spożywczych,
transport,
transport ekologiczny,
wentylacja i klimatyzacja budynków.

 

2. Na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji:
– organizacja produkcji zwierzęcej,
– procesy produkcyjne,
– prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie,
– systemy doradztwa w produkcji rolniczej,
– teoria i konstrukcja maszyn rolniczych,
– zarządzanie transportem i dostawami.

 

3. Na kierunku transport:
– podstawy konstrukcji środków transportu,
– systemy transportowe,
– środki transportu ciągłego,
– transport multi i intermodalny,
– transport szynowy, lotniczy, wodny.

 

4. Na kierunku inżynieria bezpieczeństwa:
– bezpieczeństwo w transporcie.

 

5. Na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa:
– transport w przemyśle spożywczym.

 

 

Przedmioty realizowane w Katedrze dla studentów Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt:

1. Na kierunku hipologia i jeździectwo:
– mechanizacja w hodowli i użytkowaniu koni,

 

2. Na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy:
– bezpieczeństwo procesowe,
– współczesne problemy bezpieczeństwa.

 

 

 

Tematyka prac dyplomowych realizowanych w 2014 roku:

 

budowa i konstrukcja maszyn i urządzeń transportowych
– optymalizacja zadań transportowych,
– analiza systemów logistycznych przedsiębiorstw transportowych,
– środki techniczne wykorzystywane w transporcie mleka surowego i jego przetworów,
– środki techniczne wykorzystywane w transporcie zwierząt,
– przewozy towarów płynnych, ponadgabarytowych, szybko psujących się artykułów żywnościowych,
– budowa i konstrukcja maszyn i urządzeń rolniczych do produkcji roślinnej i zwierzęcej,
– metody komputerowe do doboru technologii wysiewu nawozów,
– problematyka eksploatacji maszyn do zbioru wybranych warzyw,
– przegląd konstrukcji urządzeń udojowych,
– ocena konstrukcji maszyn i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych.