wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Historia

« wstecz

Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych (poprzednia nazwa do roku 2014 – Katedra Maszyn i Urządzeń Rolniczych) jest jedną z najstarszych jednostek naszej uczelni.

Za formalną datę jej powołania należy uznać rok 1972. W tym bowiem roku powstał Zakład Budowy Maszyn Rolniczych, kierowany do 1977 roku przez prof. dr. hab. Janusza Hamana. Kolejno funkcję kierownika pełnili doc. dr hab. Helena Krzysiak-Lis, zaś od 1979 roku – prof. dr hab. Andrzej Kwieciński.

W 1994 r. w ramach zmian organizacyjnych z Instytutu Mechanizacji Rolnictwa wyodrębniła się Katedra Maszyn i Urządzeń Rolniczych, utworzona z Zakładu Budowy Maszyn Rolniczych i części Zakładu Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej. Kierownikiem utworzonej Katedry został ówczesny kierownik Zakładu Budowy Maszyn Rolniczych – prof. dr hab. Andrzej Kwieciński, którą to funkcję nieprzerwanie sprawował do przejścia na emeryturę.

Od 2010 r. kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Andrzej Marczuk, pełniący również funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji.