wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Dydaktyka

« wstecz

Przedmioty realizowane na kierunku technika rolnicza i leśna

 • sterowanie i napędy hydrostatyczne i pneumatyczne,
 • maszynoznawstwo rolnicze,
 • ekologiczne aspekty technizacji rolnictwa,
 • podstawy rolnictwa precyzyjnego,
 • właściwości gleby i surowców roślinnych,
 • właściwości surowców roślinnych,
 • maszyny rolnicze; źródła wsparcia obszarów wiejskich (PD),
 • technologie zbioru zbóż (PD),
 • produkcja pierwotna a bezpieczeństwo żywności (fakultet).
   

Przedmioty realizowane na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

 • budowa planu marketingowego (PD),
 • ekologiczne problemy techniki rolniczej,
 • organizacja produkcji okopowych (PD),
 • właściwości surowców roślinnych (SD),
 • sterowanie i napędy hydrostatyczne.

 

Tematyka realizowanych prac dyplomowych

 1. Technika i technologia pozyskiwania kukurydzy na cele paszowe, nasienne i spożywcze.
 2. Zagospodarowanie resztek pożniwnych i odpadów poprodukcyjnych w przemyśle rolno-spożywczym.
 3. Sterowanie i napędy hydrauliczne w maszynach i urządzeniach rolniczych.
 4. Doskonalenie technologii w produkcji roślinnej.
 5. E-learning.
 6. Technologie i techniki produkcji buraków cukrowych.
 7. Właściwości technologiczne surowców rolniczych.
 8. Pozyskiwanie i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych na cele energetyczne.
 9. Energia odnawialna.
 10. Procesy przemieszczania  
 11. transport.
 12. Sterowanie i napędy hydrostatyczne w maszynach roboczych.