wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Oferta

naukowo-badawcza

« wstecz

 

 

Katedra prowadzi badania dotyczące:
 

 • Technicznych i technologicznych uwarunkowań buraków cukrowych w regionie. Uzyskane wyniki są podstawą do oceny potencjału produkcyjnego zaplecza surowcowego dla przemysłu cukrowniczego i potencjalnie dla energetycznego, a także mogą być pomocą w podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z utrzymaniem się rynku i rozwojem gospodarstwa rolnego. Informacje te będą istotne nie tylko dla plantatorów, ale także dla odbiorców surowca (gorzelnie, cukrownie, wytwórnie bioetanolu).

  W ramach prac dla przemysłu cukrowniczego opracowano Kodeks Dobrych Praktyk w Produkcji Buraków Cukrowych, który jest uchwałą nr 11 Komisji Branżowej ds. Cukru. Kodeks został przyjęty jako obowiązujący wszystkich producentów cukru i plantatorów buraków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. „Kodeks Dobrych Praktyk w Produkcji Buraków Cukrowych” (M. Bzowska-Bakalarz, A. Bieganowski) Wyd. IA PAN w Lublinie. Nakład 34 600.

 

 • Intensyfikacji procesu separacji w maszynach do zbioru ziemniaków (wykorzystanie górki palcowej do separacji brył gleby, konstrukcje rolkowego separatora czyszczącego do ziemniaków. Współpraca: AKPIL Pilzno, PIMR Poznań, Instytut Mech. Rolnictwa Narodowej Akademii Nauk Białorusi;

 

 • Doskonalenia konstrukcji zespołów omłotowych, przeznaczonych do pozyskiwania ziarna kukurydzy cukrowej (temat ten wiązany jest z realizacją pracy doktorskiej S. Kołtysia);

 

 • Realizowany jest również projekt badawczy finansowany przez MNiSzW pt.: „Ocena właściwości fizycznych, energetycznych i wytrzymałościowych brykietów wytwarzanych z biomasy roślinnej”, nr projektu NN313 315734 (TKW/PB/70) obejmujący lata 2008-2010. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. I. Niedziółka.

  W ramach współpracy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ENERGOKRAK Sp. z o.o. w Krakowie dokonano opracowania pt.: „Ocena głównych parametrów użytkowych resztek pożniwnych kukurydzy w aspekcie zagospodarowania ich jako biomasy w energetyce zawodowej”. Planowana jest kontynuacja współpracy w tym zakresie.

  Kontakt:
  Kierownik katedry
  prof. dr hab. Wojciech Tanaś
  tel: 81-445-61-22
  e-mail: wojciech.tanas@up.lublin.pl