Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Publikacje

« wstecz

PUBLIKACJE

 

Badora Aleksandra

Badora A. 2012. Influence of Zeolites, Humic Acids, and Selenates (VI) on Lead and Cadmium Immobilization and Selected Soil Properties. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 21 No. 4, 813-820.

 

Falkowska K., Filipek T., Badora A. 2012. Dynamics of air pollution emission from nitrogen plants “Pulawy” as the result of environmentally friendly actions. Ecol Chem Eng A ;19.

 

Badora A. 2011. Chemistry of organic compounds in soil and their significance for the Environment. Przemysł Chemiczny, 10, 1936-1942.

Badora A., Hubicki Z., Filipek T. 2011. Action of two diffrent zeolites on chosen experimental bottom properties and some chemical indicators of plants. Przemysł Chemiczny, 9, 1779-1783.

Badora A. 2010. Mineral and organic sorbents and selection of metal fractions. Part I. The influence of silicates and humic acids on the content of fractions of aluminium and manganese in the soil underneath two varieties of wheat, Pol. J. Soil Sci., 43, 189-203.

Badora A. 2010. Mineral and organic sorbents and selection of metal fractions. Part II. Influence of silicates, Al-montmorillonite and polynuclear Al13  form on cadmium and zinc fractions in the soil underneath hard wheat (durum wheat) and white mustard. Polish J. Soil Sci., VOL. XLIII/2, 205-217.

Badora A., Flis-Bujak M., Filipek T., Księżpolska A. 2008. Influence  of  natural  and  artificial  humic acids  on  decrease  of  Zn  and  Cd  toxicity for  pea  plants  (pisum  sativum l.). Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. – OL PAN; 5-31.

Badora A. 2008. Zastosowanie metod spektroskopowych w wybranych zagadnieniach chemii rolnej. W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, s. 13-16.

 

Badora A. 2007. Wpływ selenu na ograniczanie toksyczności kadmu i jakość plonów roślin grochu siewnego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. IOŚ, W-wa, 32; 57-60.

 

Kozłowska K., Badora A. 2007. Wpływ wybranych sorbentów mineralnych na plonowanie oraz zawartość Cd i Pb w gorczycy białej uprawianej na osadzie pościelowym. J. Elementology, 12(1); 47-53.

 

 

 

Kozłowska-Strawska Jolanta

 

Kozłowska-Strawska J., Badora A. 2011. Organizmy genetycznie modyfikowane –wykorzystania we współczesnym rolnictwie. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 49, 443-451.    

 

Badora A., Kozłowska-Strawska J. 2011. Wybrane wskaźniki jakości roślin uprawnych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 48, 439-452.   

 

Kozłowska-Strawska J. 2010. Zawartość żelaza w roślinach uprawianych w warunkach zróżnicowanej zasobności gleb Lubelszczyzny w siarkę. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 44, 44-50.    

 

Kozłowska-Strawska J. 2009. Wpływ różnych związków siarki na zawartość żelaza w roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 541,273-280.    

 

Kozlowska-Strawska J., Kaczor A. 2009. Sulphur as a deficient element in agriculture – its influence on yield and on the quality of plant materials. Ecological Chemistry and Engineering A, vol. 16, No. 1-2, p. 9-19.  

 

Kozłowska-Strawska J. 2009. Zmiany zawartości cynku w roślinach nawożonych różnymi formami siarki. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 40, 254-261.

 

Kozłowska-Strawska J. 2007. Wpływ nawożenia różnymi formami siarki na zawartość manganu w roślinach. Ochrona Środowiska i zasobów Naturalnych, nr 31, 291-295.

Skowrońska Monika

Temple W.D., Forge T., Bomke A., Tendziagolska E., Skowrońska M., Richardson J., Niehaus L., Lewis D., Morgan A., Car T. 2011. On Farm Yard Trimmings Compost Stewardship Practices On the Fraser River Delta. 62 ss.

Skowrońska M., Filipek T. 2010. Accumulation of nitrogen and phosphorus by maize as the result of a reduction in the potassium fertilization rate. Ecological Chemistry and Engineering S 17, 1, 83-88.

Skowrońska M., Filipek T. 2009. Zawartość i pobranie mikroelementów przez kukurydzę w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 541, 383-389.

Skowron P., Skowrońska M. 2009. Dissolved organic carbon concentrations in drainage waters and soils from agricultural ecosystems. Ecological Chemistry and Engineering A, 1/2, 61-69.

Filipek T., Skowrońska M. 2009. Optymalizacja odczynu gleby i gospodarki składnikami pokarmowymi w rolnictwie polskim. Postępy Nauk Rolniczych 1, 25-37.

Filipek T., Skowrońska M. 2009. Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem na pobranie i rozmieszczenie wybranych makroelementów w kukurydzy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 537, 583-588.

Skowrońska M., Filipek T. 2008. Wpływ zewnętrznej substancji organicznej na zakwaszenie gleb. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 533, 329-336.

Skowrońska M., Filipek T. 2007. The acidifying potential of gaseous atmospheric pollutants (SO2, NOx, NH3) and nitrogen fertilizers in Poland. Polish J. Environ. Stud., 16, 3A, 247-250.

Skowrońska M. 2007. The influence of waste application on selected soil quality parameters. Ecological Chemistry and Engineering 14, 1-10.

Chwil Stanisław

Chwil M, Chwil S.. 2011. Micromorphology and ultrastructure of the floral nectaries of Polemonium caeruleum L. (Polemoniaceae). Protoplasma. DOI 10.1007/s00709-011-0341-y.

Chwil S. 2009. The effect of magnesium and nitrogen on the quality parameters of winter wheat yield. Annales UMCS, Sectio E, 64, 2, s. 61-66.

Michałek S., Chwil S., Pranagal J., Ligęza S. 2009: Wpływ dolistnych nawozów Viflo na wymianę gazową liści, fluorescencję oraz początkowy wzrost bobu (Vica faba L. odm. Maior). Zeszyty Probl. Post. Nauk Rol., z. 542, s. 341-148.

Chwil S., Michałek S., Pranagal J., Ligęza S. 2009: Nawozy Viflo do dolistnego dokarmiania roślin rolniczych i ogrodniczych. Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości. Wydawnictwo UMCS ISBN 978-83-227-2934-2, s. 231 -235.

Michałek S., Chwil S., Pranagal J., Ligęza S. 2009: Wczesny wzrost kukurydzy w warunkach dolistnego dokarmiania nawozami Viflo. Zeszyty Probl. Post. Nauk Rol., z. 542, s. 333-339.

Błaziak J. Chwil S. 2008: Influence of Soil fertilization and foliar application on iron and manganese content in winter rape. Ecological Chemistry and Engineering, Vol. 15, No. 4 s. 1-9.