Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Inne

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI PRACOWNIKÓW

« wstecz

 

Tadeusz Filipek

 

 • Prezes Polskiego Towarzystwa Nawozowego (Polski Oddział CIEC – International Scientific Centre of Fertilisers)
 • Członek Rady Naukowej: IA-PAN w Lublinie
 • Członek zespołów doradczych:   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Zespoły Specjalistyczne, Interdyscyplinarne, Doradcze i Zadaniowe Ministra; Zespół Specjalistyczny Nauk o Życiu
 • Członek  Rady Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;; Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Nauki
 • Członek Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Rada Nauki; Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Nauki;

 

Aleksandra Badora

 

 • Komisja ds. Współpracy z Zagranicą (2009-2012).
 • Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia (2012-2016).
 • Członek Rady Programowej na kierunku inżynieria środowiska (2009-2012 i 2012-2016.
 • Kierownik projektu na IX Lubelskim Festiwalu Nauki (2012).
 • Współorganizator konferencji „Nauka i Przemysł” Lublin, 14-16 czerwca 2008.
 • Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej ds. Praktyk – studia niestacjonarne, kierunek :towaroznawstwo – od 2006 roku do chwili obecnej.

  

Stanisław  Chwil

 

 • Przewodniczący Rady Oddziałowej ZNP
 • Sekretarz Oddziału Lubelskiego PTG
 • Członek Komisji Wydziałowej ds. Kadr
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej z praktyki zawodowej na kierunku Towaroznawstwo
 • Opiekun naukowy 10 prac magisterskich i 6 prac inżynierskich.
 • Opiekun Roku na kierunku Rolnictwo.
 • Członek Senackiej Komisji Budżetowej w kadencji 2012-2016. 

 

Jolanta Kozłowska-Strawska

 

 • Autorka artykułu popularno-naukowego: Kozłowska-Strawska, J. 2012: Rola azotu i siarki w plonowaniu roślin. Nowa Wieś Europejska. Wyd 106, 14-15.
 • Członek w zaliczeniu komisyjnym dla studentów kierunku Towaroznawstwo z przedmiotu „Towaroznawstwo żywności pochodzenia zwierzęcego” w dniu 18.02.2009 r.
 • Opiekun studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia, Wydziału Agrobioinżynierii, kierunek towaroznawstwo w roku akademickim 2007/2008 oraz 2008/2009
 • Opiekun sekcji Analityka środowiska przy Studenckim Kole Zainteresowań Ochroną Środowiska.

 

Piotr Skowron

 

 • Opiekun naukowy Studenckiego Naukowego Koła Bigeochemików, od 2006
 • Delegat krajowy do Komitetu Zarządzającego (Management Committee), ekspert Grupy Roboczej 1 (Working Group 1), Akcja COST 869 – „Mitigation options for nutrient reduction in surface water and groundwaters”, 2006-2011.
 • Kierownik projektu na VI, VII, VIII i IX Lubelskim Festiwalu Nauki (2009, 2010, 2011, 2012).
 • Opracowanie programu przedmiotu w języku angielskim: „Fertilization and environmental effects”.
   

 Monika Skowrońska

 

 • Skowrońska M., Siebielec G. 2012. Gleby a urbanizacja. URBAN Soil Management Strategy. 29 ss. Opracowanie wersji polskiej.
 • Członek Rady Programowej kierunku towaroznawstwo, 2009-2012.
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w kadencji 2012-2016.

 

Marzena S. Brodowska

 

 • Sekretarz Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania (2006-2009)
 • Sekretarz Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia Wydziału Agrobioinżynierii (2009-2012; 2012-2016)
 • Członek Rady Programowej kierunku Rolnictwo Wydziału Agrobioinżynierii
 • Opiekun studiów stacjonarnych I° kierunku Architektura krajobrazu, sp. Architektura krajobrazu otwartego (2008-2012)
 • Koordynator Wydziału Agrobioinżynierii ds. V, VI, VII, VIII, IX Lubelskiego Festiwalu Nauki (2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
 • Sekretarz, współorganizator lub organizator X, XI, XII, XII, XIV, XV Naukowaej Konferencji Magnezologicznej.

 

 

Wiesław Bednarek

 

 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich (2012-2016)