BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Cyprian Grzegorz Jaruga
 

 

Data urodzenia: 26.02.1988
Starszy technik w Zakładzie Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
2013 – 2014 - studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek: Geoinformatyka w ochronie środowiska i planowaniu przestrzennym
2011 – 2012 - studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, kierunek - Zarządzanie i marketing
2011 – 2012 - studnia magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, kierunek - Ochrona środowiska, specjalność: ochrona krajobrazu
2007 – 2011 - studia inżynierskie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, kierunek - Ochrona środowiska, specjalność: ochrona i kształtowanie krajobrazu
 

 

Główne dziedziny zainteresowania


ochrona przyrody, ekologia krajobrazu, ekologia systemów hydrogenicznych, systemy informacji przestrzennej w ochronie środowiska

 

Udział w ważniejszych projektach badawczych


 Udział w projekcie pt. „Koncepcja kształtowania płatów fitolitoralu wzdłuż wybranych odcinków brzegów zbiornika Zemborzyckiego w Lublinie, z wykonaniem testowych nasadzeń”.
 Udział w projekcie pt. „Projekt i budowa płatów litoralu (laguna nr 2) nasadzenia roślinności wodnej i pobrzeża oraz monitoring efektów ekologicznych prac wykonywanych w latach 2010 - 2011 w Zalewie Zemborzyckim”.
 Udział w projekcie pt.: "Projekt i budowa trzeciej laguny w zaprojektowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie systemie lagun fitolitoralowych oraz przeprowadzenia monitoringu efektów ekologicznych prac wykonanych w latach 2010-2011 w Zbiorniku Zemborzyckim"

- Udział w projekcie: pt.: „Monitoring efektów ekologicznych funkcjonowania trzech lagun fitolitoralowych w Zbiorniku Zemborzyckim w 2013 r.”


Adres, telefon, e-mail:


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody
ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin
tel: 081-461-00-61 wew. 318
e-mail: cyprian.jaruga@up.lublin.pl