[ MENU DODATKOWE ]Instytut Produkcji Ogrodniczej

20-612 Lublin,ul.Głęboka 28
tel. 81-531-96-85
e-mail: zbigniew.jarosz@up.lublin.pl
Dyrektor: dr hab.inż. Zbigniew Jarosz, adiunkt
tel. 81-531-96-85
e-mail: zbigniew.jarosz@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Adiunkci

Pozostali pracownicy

 • Jerzy Drabowicz, pracownik gospodarczy, tel. 81-461-00-61w.248,81-531-96-87 / Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii
 • inż. Anna Janisz, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-84
  e-mail: anna.janisz@up.lublin.pl / Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii
 • Hanna Kozioł, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-84
  e-mail: rosliny.ozdobne@up.lublin.pl / Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii
 • Józef Kukuryka, pracownik gospodarczy, tel. 81-461-00-61, w. 141 / Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii
 • mgr inż. Roman Mitura, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61 w.244 lub 245 / Zakład Żywienia Roślin
 • dr Piotr Sienkiewicz, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61, w.141 / Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii
 • mgr inż. Monika Szewczyk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61 w.245 lub 244 / Zakład Żywienia Roślin
 • dr Alicja Świstowska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-87
  e-mail: alicja.swistowska@up.lublin.pl / Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii
 • mgr inż. Agnieszka Tylus, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-87,81-461-00-61 w.248 / Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii
 • Elżbieta Wojnowska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-87, 81-461-00-61 w.248 / Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii

Profesorowie emerytowani

 • prof.dr hab. Jerzy Hetman, profesor emerytowany, tel. 81-531-96-81 / Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii
 • prof.dr hab. Tadeusz Kęsik, profesor emerytowany, tel. 81-531-96-75
  e-mail: kesiktadeusz@gmail.com / Zakład Żywienia Roślin
 • prof.dr hab. Mirosław Konopiński, emerytowany profesor nadzwyczajny, tel. 81-524-71-19
  e-mail: miroslaw.konopinski@up.lublin.pl / Zakład Żywienia Roślin
 • prof. dr hab. Halina Laskowska, profesor emerytowany, tel. 81-531-96-82 / Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii
 • prof. dr hab. Józef Nurzyński, profesor emerytowany, tel. 81-531-96-82 / Zakład Żywienia Roślin
 • prof.dr hab. Justyna Tomala-Wieniarska, profesor emerytowany, tel. 81-524-71-40 / Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii