[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności

13.05.2015

 

Szanowni Państwo,

 

Działa już strona internetowa XII Lubelskiego Festiwalu Nauki ( http://www.festiwal.lublin.pl/ ). Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się pod hasłem "Nauka drogą do Nobla". Głęboko wierzę, że dzięki wspólnym działaniom XII LFN okaże się wielkim sukcesem, który przyczyni się do upowszechniania i popularyzacji nauki w regionie oraz w skali ogólnopolskiej. Bardzo zachęcam i proszę o wzięcie udziału w tegorocznej edycji Festiwalu.  Kod rejestracyjny, niezbędny do zarejestrowania się jako kierownik projektu, na ten rok to: LFN2015!UPProjekty można zgłaszać drogą internetową w nieprzekraczalnym terminie 5 czerwca 2015 roku. 

Przesyłam także instrukcję rejestracji i generowani karty projektu oraz ważniejsze wytyczne przekazane nam przez organizatora głównego Festiwalu (UMCS) 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr Jadwiga Stachowicz
Koordynator UP w Lublinie

   

Instrukcja logowania się do serwera XII LFN i generowania własnego projektu:

 

 1. Na stronie Festiwalu http://www.festiwal.lublin.pl/  kierownik projektu (osoba zgłaszająca projekt) powinien utworzyć swoje konto (Zarejestruj się, Zaloguj się). Rejestrując się należy zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dane te będą one jednak widoczne i ogólnie dostępne. Po rejestracji należy przestrzegać wytycznych w mailu przesłanym przez organizatora, by aktywować swoje konto. Wszystkie osoby, które miały już założone konta jako koordynatorzy lub kierownicy projektów w ubiegłym roku muszą się również zarejestrować.

 

2. W formularzu rejestracyjnym wypełnić pola wymagane i zaznaczyć kierownik projektu. System będzie żądał wprowadzenia kodu/hasła weryfikacyjnegoktórym jest LFN2015!UP.

 

3. Następnie zarejestrować się, przez potwierdzenie ZarejestrujNa adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym zostanie przesłany link aktywacyjny konta.

 

4. Następnym krokiem jest wygenerowanie karty projektu poprzez dodaj projektNależy bardzo uważnie wypełniać poszczególne pola, szczególnie Państwa przynależność do Wydziału, a także forma prezentacji, przedmiot, nauki, sztuki, adresaci, słowa kluczowe. Jeżeli nie zaznaczycie państwo grupy adresatów system zrozumie że projekt jest dla wszystkich (od przedszkolaka do odbiorcy dorosłego 50+). Większość informacji jest już wprowadzona do systemu i tylko wybieramy je z listy. W przypadku braku budynku czy sali, w której Państwo chcecie mieć projekt należy je wpisać w polach Inny/Inna. System jest automatyczny i sam po zakończeniu pracy pokaże na czerwono pola niewypełnione, które trzeba uzupełnić.

 

5. Przy opisie projektu proszę pamiętać, by był on przygotowany na maksimum pół strony A4, sensownie i treściwie. Z opisu uczestnik powinien dowiedzieć się, na czym będzie polegał projekt. Opis ten musi jak najbardziej przyciągać "widza/uczestnika" i powinien być napisany językiem przystępnym, a nie w formacie abstraktu naukowego!!! Bardzo proszę o tym pamiętać. Niedopuszczalne jest przekazywanie czegoś odpłatnie lub sprzedaż eksponatów wystawowych.  Konsekwencją takiego działania będzie natychmiastowe zamknięcie i wykluczenie projektu z uczestnictwa w Festiwalu.

 

6. Minimalna liczba uczestników w projekcie to 20 osób. Jeśli planujecie Państwo projekty w mniejszych salach z mniejszą liczbą uczestników, projekt musi być odbywać się co najmniej w 2 edycjachW przeciwnym razie system nie zakwalifikuje projektu, jako Festiwalowego. Jeżeli projekt ma trwać 2 godz. lub więcej zaznaczamy w karcie i wybieramy tylko godzinę startu projektu. Jeżeli zaznaczymy 2 okienka system zrozumie, że mamy 2 projekty 2 godz. w odstępie 1 godziny.

 

7. Przy wyborze sal proszę od razu rezerwować je na własne nazwisko. Ułatwi to pracę nam wszystkim i zapobiegnie kolizjom projektów w tych samych salach o tej samej porze. Nie zrzucamy rezerwacji sali na projekt na Koordynatora Wydziałowego!!! Koordynator Wydziałowy odpowiada za kolizje projektów!!!

 

8. Istnieje możliwość  dodawania plików graficznych do projektu. Będą one widoczne dopiero po zatwierdzeniu projektu.

 

9. Pracę nad projektem można przerwać w każdej chwili zawsze zapisując zmiany. Wówczas mamy sygnał, że projekt nadal jest w trakcie przygotowywania. Gdy dojdziemy do wniosku, że nasz projekt jest już gotowy klikamy  Zatwierdź. Proszę pamiętać, że po zatwierdzeniu projektu tracimy do niego dostęp edytowalny i otrzymamy komunikat, że projekt oczekuje na akceptację Koordynatora Wydziałowego. 

 

10. Po zatwierdzeniu projektu na naszym koncie pojawi się karda projektu w PDFNależy ją wydrukować i podpisać, a następnie opatrzyć pieczątką i podpisem Kierownika Jednostki. Kartę projektu w wersji papierowej należy przesłać do Koordynatora Wydziałowego w nieprzekraczalnym terminie 6 czerwca maja 2015 roku!!! Proszę pamiętać, że Koordynator potrzebuje sporo czasu, by z projektami się zapoznać, sprawdzić ich poprawność, a następnie zatwierdzić do realizacji. To do Koordynatora Wydziałowego i Uczelnianego należy ostateczna decyzja o dopuszczeniu projektu!!!

 

Otwarcie rejestracji dla szkół nastąpi 12 czerwca 2015 r.

 11. Jeśli w projekcie biorą udział studenci, proszę o uwzględnienie tego w karcie projektu. Jeśli projekt jest typowym projektem studenckim musi mieć za kierownika osobę będącą opiekunem Koła Studenckiego lub innego pracownika Uczelni. 

 

W przypadku jakichkolwiek problemów proszę o kontakt z Koordynatorami Wydziałowymi, lub o informację na mail: info@festiwal.lublin.pl  Przy przesyłaniu każdego maila proszę żądać, co najmniej potwierdzenia dostarczenia wiadomości

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr Jadwiga Stachowicz
Koordynator UP w Lublinie

 


« wstecz