[ MENU DODATKOWE ]


Komitet Organizacyjny

« wstecz

UP w Lublinie - XII Lubelskiego Festiwalu Nauki

 


 

  

prof. dr hab. Andrzej Borowy
Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. XII Lubelskiego Festiwalu Nauki
Prorektor Ds. Organizacji i Kadr Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
e-mail: andrzej.borowy@up.lublin.pl

 

dr Jadwiga Stachowicz
Koordynator XII edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki na UP
tel. 81 445 65 26, e-mail: jadwiga.stachowicz@up.lublin.pl 

mgr inż. Iwona Niezgoda
Sekretarz XII edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki na UP
tel. 81 445 62 51, e-mail: iwona.niezgoda@up.lublin.pl

dr hab. Marzena Brodowska
Wydział Agrobioinżynierii
tel. 81 445 60 45, e-mail: marzena.brodowska@up.lublin.pl

dr hab. Marian Flis
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
tel. 81 445 60 38, e-mail: marian.flis@up.lublin.pl 

dr hab. inż. Leszek Rydzak  
Wydział Inżynierii Produkcji
tel. 81 461-00-61 w. 142, e-mail: leszek.rydzak@up.lublin.pl

dr hab. Krzysztof Tomczuk
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
tel. 81 445 60 86, e-mail: krzysztof.tomczuk@up.lublin.pl

dr Bartosz Sołowiej
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
tel. 81 446-33-50 e-mail: bartosz.solowiej@up.lublin.pl

dr inż.  Izabela Kot
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
tel. 81 524 81 02 e-mail: izabela.kot@up.lublin.pl

mgr Aneta Kuś
Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
tel. 81 445 62 28 e-mail: aneta.kus@gmail.com

mgr Agnieszka Wasilak
Biuro Promocji Uczelni
tel. 81 445 66 05, e-mail: agnieszka.wasilak@up.lublin.pl