Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Konferencja naukowa "Antropogeniczne uwarunkowania produkcji roślinnej" - 23-24 czerwca 2016 r.

W dniach 23-24 czerwca 2016 roku Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie była organizatorem konferencji naukowej "Antropogeniczne uwarunkowania produkcji roślinnej" zorganizowanej w ramach corocznego zjazdu katedr jednoimiennych i pokrewnych. W pierwszym dniu konferencji wygłoszono 13 referatów oraz zaprezentowano 33 postery. Tematyka wystąpień dotyczyła systemów uprawy roli i ich wpływu na chemiczne, fizyczne i biologiczne właściwości gleby, roślinności obcej i inwazyjnej w zasiewach rolniczych, nowych generacji środków ochrony roślin, a także zmian w krajobrazie rolniczym pod wpływem antropopresji. W drugim dniu odbyła się sesja terenowa, w czasie której zaprezentowano uczestnikom konferencji walory przyrodnicze, krajobrazowe i antropogeniczne Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz Płaskowyżu Nałęczowskiego.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image