[ MENU DODATKOWE ]


Zaliczenia

« wstecz

Zaliczenie z wychowania fizycznego można zdobyć uczestnicząc :

- w zajęciach wychowania fizycznego

- w zajęciach sekcji sportowych

- w zespole pieśni i tańca „Jawor”

 

Warunki zaliczenia wychowania fizycznego:

- frekwencja

- aktywne uczestnictwo na zajęciach

- sprawdzian podstawowych umiejętności i wiadomości

 

Semestr zostanie zaliczony jeśli student jest członkiem kadry narodowej w dowolnej dyscyplinie sportowej lub trenuje w klubie sportowym i posiada mistrzowską klasę sportową (po odpowiednim udokumentowaniu). W wyjątkowych wypadkach student ma możliwość odrobienia zajęć po uzgodnieniu z prowadzącym.