[ MENU DODATKOWE ]


Zwolnienia

« wstecz

Zwolnienie lekarskie od lekarza specjalisty obejmujące cały semestr lub cały rok akademicki. Student zobowiązany jest do jak najszybszego dostarczenia zwolnienia lekarskiego prowadzącemu zajęcia w semestrze, a następnie złożenie go w sekretariacie SWFiS i jednoczesne uzgodnienie zasad zaliczenia wychowania fizycznego z prowadzącym.

 

Student zalicza wychowanie fizyczne na ocenę według obowiązującej skali ocen w UP (Regulamin studiów UP). Student może otrzymać stypendium sportowe Rektora za wybitne osiągnięcia sportowe lub stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.