Biblioteka  

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
Sekretariat: tel. (81) 445-62-28. | Wypożyczalnia: tel. (81) 445-62-25
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Bazy Danych

« wstecz

W przypadku trudności z dostępem do pełnego tekstu prosimy o sprawdzenie dostępności przez opcję "view at publisher", skorzystanie z listy A-Z lub multiwyszukiwarki.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z poniższych baz można uzyskać w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UP p. 114 (I piętro), tel. 81 445 62 27.

 

 

Zasoby w dostępie testowym   Dziedzina Okres
ART & ARCHITECTURE SOURCE   architektura i sztuka do 15.11.2020

ACADEMIC RESEARCH SOURCE: eJournals

ACADEMIC RESEARCH SOURCE: eBooks

  interdyscyplinarna do 15.11.2020
       

Baza

Info

Dziedzina

Typ bazy

ACS Publications

ACS Publications (dostęp w sieci uczelnianej)

chemia

pełnotekstowa

Agricola

rolnictwo, ogrodnictwo, weterynaria, leśnictwo, żywność, entomologia

bibliograficzno-
abstraktowa

Agris

rolnictwo, technika

bibliograficzna

Agro

 

przyroda, rolnictwo

bibliograficzno-
abstraktowa

BAZEKON

 

ekonomia

bibliograficzno- abstraktowa

BAZHUM

 

nauki humanistyczne, społeczne

bibliograficzno-abstraktowa

BAZTECH

 

nauki techniczne, ścisłe, ochrona środowiska

bibliograficzno-
abstraktowa

BazTOL

nauki techniczne

przewodnik po 
zasobach
sieciowych

Bazy Biblioteki Narodowej

 

Bibliografia Ekonomiki Rolnictwa

 

rolnictwo, 
ekonomika

bibliograficzno-
abstraktowa

Bibliografia Etnografii Polskiej

 

etnologia, antropologia kulturowa

bibliograficzno-abstraktowa

Bibliografia Geografii Polskiej

 

geografia

bibliograficzno-
abstraktowa

Bibliografia Geologiczna Polski od roku 2006 

do roku 2005

 

nauki geologiczne, geofizyka, górnictwo, ochr. środowiska, gleboznawstwo, geografia

bibliograficzno-abstraktowa

Bibliografia Lubelszczyzny

 

region

bibliograficzna

Bibliografia ornitologiczna

 

Bibliografia Zawartości Czasopism

 

interdyscyplinarna

bibliograficzna

CAB Abstract (na platformie EBSCOhost)

CAB Abstract (na platformie EBSCOhost)(dostęp w sieci uczelnianej)

 

biologia, rolnictwo, weterynaria,
ochr. środowiska
ogrodnictwo

 bibliograficzno-
abstraktowa

Cambridge University Press

Cambridge University Press (dostęp w sieci uczelnianej)

 

biologia, nauka, 
technologia,
medycyna

pełnotekstowa

EBSCOhost
EBSCOhost (dostęp w sieci uczelnianej)

 

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

EBSCO - Environmental Complete

EBSCO - Environmental Complete
(dostęp w sieci uczelnianej)

ochrona środowiska pełnotekstowa

EBSCO - SportDiscus with Full Text

EBSCO - SportDiscus with Full Text (dostęp w sieci uczelnianej)

sport i medycyna sportowa pełnotekstowa

Elsevier - zob. Science Direct

EMIS - Emerging Markets Information Service/Municipium

 

EMIS- Emerging Markets Information Service/Municipium (dostep w sieci uczelnianej)

   nowy sposób pobierania danych

ekonomia, finanse/serwis poświęcony samorządom

pełnotekstowa

ERIH- European Reference Index for the Humanites
nauki humanistyczne i społeczne lista czasopism naukowych
Europe PMC nauki przyrodnicze, medycyna bibliograficzno- abstraktowa z pełnotekstowym dostępem do wybranych materiałow

FAO

dane statystyczne

FindArticles

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

Gatunki obce w Polsce informacje o gatunkach obcych w Polsce pełnotekstowa

GUS - Główny Urząd Statystyczny

 

dane statystyczne

HighWire Press

medycyna,
biologia,
fizyka

pełnotekstowa

IBL

 

przyroda, leśnictwo

bibliograficzna

Ibuk Libra

Ibuk Libra (w sieci uczlnianej)

    

preferuje: Mozilla Firefox i Google Chrome

nauki matematyczno-
przyrodnicze,
ekonomiczne, sport, kryminalistyka

pełnotekstowa 
- KSIĄŻKI

IERiGŻ

 

ekonomika rolnictwa

bibliograficzno- abstraktowa

Internetowy System Aktów Prawnych

 

akty prawne

pełnotekstowa

JCR

JCR (w sieci uczelnianej)

 

interdyscyplinarna

bibliometryczna

Katalog BG UP

 

interdyscyplinarna

katalog

Knovel

Knovel (dostęp w sieci uczelnianej)

  

biologia, technika, biotechnologia, żywność, ochr. środowiska

pełnotekstowa
- KSIĄŻKI oraz baza właściwości substancji, składników żywnościowych

Medline

Medline (WoS) (dostęp w sieci uczelnianej)

medycyna

bibliograficzno-
abstraktowa

Nauka Polska

 

nauka

adresowa

...............

 

.......

......

Oxford Journals

Oxford Journals (dostęp w sieci uczelnianej)

 

biologia, przyroda

pełnotekstowa

PBL - Polska Bibliografia Lekarska

PBL - Polska Bibliografia Lekarska (dostęp w siecu uczelnianej )

  

medycyna 
i nauki pokrewne

bibliograficzna

Polskie Normy

Polskie Normy (w sieci uczelnianej)

   pełnotekstowa

PSJD

  

biologia, rolnictwo, medycyna

bibliograficzno
-abstraktowa

Science Direct

Science Direct (dostęp w sieci uczelnianej)

  

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

SCOPUS (dostęp w sieci uczelnianej) interdycsyplinarna bibliograficzno-
abstraktowa

Scopus

dostęp do pełnych tekstów klikając w ikonkę:Full Text Finder lub przez View at Publisher

 

preferuje: Mozilla Firefox i Google Chrome

interdycsyplinarna

bibliograficzno-
abstraktowa

SIGŻ

 

nauki rolnicze, ogrodnicze,leśne,
żywieniowe

bibliograficzno-
abstraktowa

Springer

Springer (dostęp w sieci uczelnianej)

 

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

Taylor&Francis

Taylor&Francis (dostęp w sieci uczelnianej)

kolekcja: Science&Technology

pełnotekstowa

Taylor&Francis/CRC Press

  

biologia, przyroda

pełnotekstowa
-KSIĄŻKI

Web of Science

dostęp do pełnych tekstów klikając w ikonkę: Full Text Finder

Web of Science (dostęp w sieci uczelnianej)

 

interdyscyplinarna

bibliograficzno-bibliometryczno-abstraktowa

Wiley

Wiley (dostęp w sieci uczelnianej)

 

nauki matematyczno-przyrodnicze

pełnotekstowa

 

 

Objaśnienia:

   informacja o bazie

   baza dostępna tylko dla studentów, pracowników i doktorantów UP w Lublinie
   baza ogólnodostępna

   polska baza danych

   baza zawierająca KSIĄŻKI