[ MENU DODATKOWE ]


Cele działalności

« wstecz

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KOŁA

 

- Prowadzenie badań naukowych różnych technologii oczyszczania wód i ścieków oraz ochrony wód,

- Organizacja seminariów, konferencji naukowych i naukowo-technicznych umożliwiających prezentację osiągnięć kół naukowych z całej Polski zajmujących się problemami oczyszczania ścieków oraz ochroną ilości i jakości wód,

- Prezentacja osiągnięć koła podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki oraz w czasie dni otwartych Wydziału Agrobioinżynierii i Wydziału Inżynierii Produkcji,

- Współpraca z innymi kołami naukowymi oraz pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

- Udział w projektowaniu i we wdrożeniach różnych rozwiązań technologicznych systemów oczyszczania wód i ścieków.

- Organizacja obozów naukowych oraz wyjazdów szkoleniowych na obiekty badawcze i targi związane z zakresem działalności koła.