[ MENU DODATKOWE ]


Publikacje

« wstecz

1.        Gizińska M. Jóźwiakowski K. Kowalczyk-Juśko A., Pytka A., Marzec M. 2013. Produktywność biomasy i właściwości energetyczne roślin z hybrydowej gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków w pierwszym roku eksploatacji. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 7/2013, 280-284.

2.    Pytka A., Jóźwiakowski K., Marzec M., Gizińska M., Sosnowska B. 2013. Ocena wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych na jakość wód rzeki Bochotniczanki. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013/ 02 (3), 15-29.

3.        Pytka A., Jóźwiakowski K., Marzec M., Gizińska M., Listosz A., 2013. Zastosowanie Technologii SCD Probiotics w ochronie środowiska. Rozdział w monografii pod red. Janusza Raka. Wyd. Muzeum Regionalnego im. Fastnachta w Brzozowie.

4.      Romańczuk T.,  Jóźwiakowski K., Gizińska M., Pytka A., Marzec M., Skwarzyńska A., Sosnowska B. 2014. Influence of anthropogenic contamination on quality of surface and underground waters in drainage basin of Lake Krasne. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Oddział PAN w Lublinie, X/2013, 370-379.

5.         Gizińska M., Pytka A., Skwarzyńska A., Micek A., Jóźwiakowski K., Marzec M., Sosnowska B. 2014. Porównanie skuteczności działania i żywotności filtrów  dzbankowych do wody. Technologia Wody 2/2014, 25-29.

6.      Pieńko A., Steszuk A., Jóźwiakowski K., Marzec M., Pytka A., Gizińska M., Sosnowska B. 2014. Jakość wód podziemnych na obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego w gminie Komarówka Podlaska. Instal. 7-8/ 2014, s. 69-73.

7.        Jóźwiakowski K., Steszuk A., Pieńko A., Marzec M., Pytka A., Gizińska M., Sosnowska B., Ozonek J. 2014. Ocena wpływu przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na jakość wód podziemnych w studniach kopanych i głębinowych. Inżynieria Ekologiczna nr 39, 2014, s. 74-84.

8.     Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Magdalena Gizińska-Górna, Aneta Pytka,  Michał Marzec, Bożena Sosnowska, Monika Chołody, Agnieszka Dyczko.  Quality of rainwaters outflowing from roofs of garage buildings of park authority of roztocze National Park.

9.        Jóźwiakowski K., Pieńko A., Fłakowska P., Dyczko A., Imbierowicz M., Bondyra P., Steszuk A2015. Zmiany stanu gospodarki wodno-ściekowej w Polsce w latach 1990-2012.Technologia Wody 6 (44), 76-82.

10.      Dębska A., Jóźwiakowski K.,Gizińska-Górna M.,Pytka A.,Marzec M., Sosnowska B. Pieńko A. 2015. The efficiency of pollution removal from domestic wastewater in constructed wetland systems with vertical flow with Common reed and Glyceria maxima. Journal of Ecological Engineering 16 (5) 110-118.

11.     Krzysztof Jóźwiakowski, Diana Podbrożna, Katarzyna Kopczacka, Michał Marzec, Alina Kowalczyk-Juśko, Patrycja Pochwatka, Agnieszka Listosz, Arkadiusz Malik. The state of water and wastewater management in the municipalities of Polesie National Park. Journal of Ecological Engineering.