logo   Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
Menu

ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115 F
telefony: 081 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaEgzaminy z praktyk

 

Zaliczenie praktyki zawodowej przeprowadzane jest w formie ustnej. Przystępując do zaliczenia praktyki zawodowej student przedstawia uzupełniony dzienniczek praktyk. Zaliczenie praktyki zawodowej następuje przed komisją powołaną przez Dziekana. W skład której wchodzi Prodziekan, pracownik Biura Ksztalcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji oraz dwóch nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni.

 

Egzaminy zostaną przeprowadzone w formie tradycyjnej. Studenci zobowiązani są do zakrycia nosa i ust za pomocą maseczki.

 

Terminy egzaminów z praktyk  są następujące: 

 

  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  • Wydział Agrobioinżynierii
  • Wydział  Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki - Bezpieczeństwo i higiena pracy: 3-4 marca 2021 r., godz. 9.00, s. 345 Zoot. harmonogram
  • Wydział Inżynierii Produkcji 
  • Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 
  • Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii - II termin Dietetyka II st.: 26 lutego 2021 r. godz. 13.30, s. 10, ul. Skromna 8
  • Wydział Biologii Środowiskowej