banner

Informacje szczegółowe

« wstecz

Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa

pod patronatem
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka

 

"Rola inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska w rozwoju rolnictwa zrównoważonego"


organizowana z okazji jubileuszu
50-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

 

Informujemy, że ze względu na panujący stan pandemii w Polsce termin jubileuszowej konferencji został przesunięty na czerwiec 2021r.
 

 Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Karta zgłoszeniowa
 

 


 

WAZNE TERMINY:


do 15 maja 2021 r. — zgłoszenie wraz z tematem prezentacji
do 30 maja 2021 r.— dokonanie opłaty konferencyjnej, przesłanie streszczenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie elektronicznej lub drukowanej
Adres sekretariatu Jubileuszu i Konferencji:
Prof. dr hab. Paweł Sobczak
ul. Głęboka 28; 20-612 Lublin
pawel.sobczak@up.lublin.pl
tel. 81 531 97 13.

 

Miejsce obrad: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, ul. Głęboka 28, Lublin

 

 

 

PROGRAM RAMOWY:

 

DZIEŃ I

(Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe ul. Głęboka 28)

 

09.00 –14:00   Rejestracja uczestników

13:30 –14:00   Przerwa kawowa

14.00 –18.00   Obchody jubileuszu 50-lecia WIP

 

Program szczegółowy jubileuszu:

1.     Powitanie gości i otworzenie konferencji - Dziekan prof. dr hab. Dariusz Andrejko

2.     Wystąpienie JM Rektora UP w Lublinie prof. dr hab. Krzysztofa  Kowalczyka

3.     Wydział Inżynierii Produkcji – historia i jego wkład w badania naukowe i rozwój dydaktyki –
        Prodziekan dr hab. Monika Stoma

4.     Wręczenie Medali i Odznak Honorowych

5.     Wykład plenarny

6.     Uroczystość nadania profesora honorowego prof. dr. hab. inż. Ondřejowi Šařecowi

7.     Wystąpienia okolicznościowe

8.     Odsłonięcie tablicy nadającej Auli im. prof. dr hab. dr. h.c. multi Janusza Hamana (CIW, ul. Głęboka 28)

 

 

20:00  Uroczysta kolacja 

 

DZIEŃ II
(Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe ul. Głęboka 28)

 

09.00 – 10:30    Wykłady plenarne

10:30 – 11:00    Przerwa kawowa

11.00 – 13.30    Obrady w sekcjach

13:30 – 14:00    Podsumowanie konferencji

14:15                Obiad

 

 

 


 

 

TEMATYKA KONFERENCJI:

 

Inżynieria rolnicza w ochronie środowiska; Gospodarka odpadami; Biomasa i jej energetyczne zagospodarowanie;  Odnawialne źródła energii; Ochrona roślin i aplikacja agrochemikaliów; Organizacja i zarządzanie procesami produkcyjnymi; Ergonomia i bezpieczeństwo; Transport i logistyka; Budowa i eksploatacja maszyn przetwórstwa rolno-spożywczego; Przetwarzanie surowców pochodzenia rolniczego.

 

 


 

 

PUBLIKACJE:

 

Pełne teksty referatów można będzie opublikować w czasopismach naukowych: Agricultural Engineering lub Sustainability, w których zostały utworzone specjalne zeszyty pod konferencję tj.:

 

  1. Emerging Trends and Sustainable Production in Agricultural Engineering - https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Emerging_Trends-Sustainable_Production
  2. Sustainable Development of the Bioeconomy - Challenges and Dilemmas - https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Sustainable_Development_Bioeconomy

 

 

Istnieje możliwość dofinansowania do kosztów wydania publikacji po konferencji. Informacji w tej sprawie udziela prof. dr hab. Sławomir Kocira, e-mail: slawomir.kocira@up.lublin.pl

 

 


 

OPŁATA:

 

Opłata 700 zł obejmuje koszt materiałów konferencyjnych, wyżywienia, zakwaterowania i bankietu. Opłatę należy kierować na konto:

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Bank PEKAO S.A. o Lublin: 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807

z dopiskiem „Jubileusz WIP” oraz podaniem nazwiska

 

 


 Komunikat nr 3.

 

Wzór streszczenia