wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Rada Programowa

« wstecz

 

Rada Programowa Kadencja 2014–2018

 

prof. dr hab. Anna Stachurska

Przewodnicząca

 

UP w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

dr hab. Marcin Arciszewski

UP w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

prof. dr hab. Barbara Baraniak

UP w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz

UP w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji

prof. dr hab. Anna Golcz

UP w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

prof. dr hab. Józef Horabik

Instytut Agrofizyki PAN, Lublin

prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska

SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski

UP w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii

prof. dr hab. Roman Lechowski

SGGW w Warszawie

dr hab. Marzena Masierowska

UP w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz

Instytut Zootechniki - PIB, Kraków

 

Kadencja 2008-2013

 

 • prof. dr hab. Anna Stachurska (UP w Lublinie) - przewodnicząca
 • prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz (UP w Lublinie)
 • prof. dr hab. Jacek Dutkiewicz (Instytut Medycyny Wsi)
 • prof. dr hab. Józef Horabik (Instytut Agrofizyki PAN)
 • prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk (UP w Lublinie)
 • prof. dr hab. Ewa Kurek (UMCS)
 • prof. dr hab. Jan Kuś (IUNG w Puławach)
 • prof. dr hab. Jacek Kuźmak (Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy)
 • prof. dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak (UP Lublin)
 • prof. dr hab. Ryszard Maciejewski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • prof. dr hab. Ewa Makarska (UP w Lublinie)
 • prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn-Płotnicki (UP w Lublinie)
 • prof. dr hab. Henryk Sobczuk (Politechnika Lubelska)
 • prof. dr hab. Bogdan Szostak (UP w Lublinie)
 • prof. dr hab. Ryszard Szyszka (KUL)