wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Redakcja

« wstecz

Redaktor naczelny – Editor-in-chief

 

Robert Gruszecki

 

 

Rada Naukowa – Scientific Board

 

 • Gerhard Bűnemann (Hannover)

 • Alžbeta Hegedüsová (Nitra)

 • Jerzy Hetman (Lublin)

 • Viktor P. Karpenko (Uman)

 • Norbert Keutgen (Wiedeń)

 • Józef Nurzyński (Lublin)

 • Nikolay Panayotov (Plovdiv)

 • Kristina Petrikova (Brno)

 • Robert Pokluda (Brno)

 • Marian Saniewski (Skierniewice)

 

 

Zespół wydawniczy – Managing team

 

 • Ewelina Łukasiak
 • Agnieszka  Litwińczuk
 • Małgorzata Grzesiak
 • Hanna Grygielska-Michalak (korekta tekstów w języku angielskim)

 

 

Wydawca – Publisher

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
tel. 81 445 66 60
e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl
http://wydawnictwo.up.lublin.pl