banner
banner
banner
Menu

Aktualności

25.09.2019

Zakończenie robót związanych z dociepleniem stropodachu

26.08.2019

Zakończenie montażu żaluzji okiennych zewnętrznych

19.08.2019

Zakończenie robót związanych z wymianą stolarki okiennej.

Rozpoczęcie montażu żaluzji okiennych zewnętrznych

31.07.2019

Rozpoczęcie wykonywania robót związanych z izolacją stropodachu

29.07.2019

Rozpoczęcie montażu nowych instalacji c.o. w budynku

09.07.2019

Rozpoczęcie prac związanych z demontażem instalacji centralnego ogrzewania w budynku oraz kotłowni

08.07.2019

Rozpoczęcie prac związanych z wymianą stolarki okiennej

02.07.2019

Odebranie robót związanych z uziemieniem budynku

05.06.2019

Rozpoczęcie prac związanych z uziemieniem budynku

27.05.2019

Rozpoczęcie wykonania prac związanych z dociepleniem ścian fundamentowych styropianem