[ MENU DODATKOWE ]


Staże

Zaproszenie do udziału w płatnych stażach zawodowych dla studentów V roku (X semestru) kierunku Weterynaria

« wstecz

Drodzy Studenci!

 

Jednym z warunków, jakie stawiają pracodawcy poszukując pracowników jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia. Kluczem do osiągnięcia celu – wymarzonej pracy – jest odbycie dodatkowego stażu zawodowego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz wyzwaniom stawianym przez współczesny rynek pracy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie organizuje 160-godzinne płatne staże zawodowe dla Studentów V roku (X semestru) kierunku Weterynaria. Są one realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Dlaczego warto odbyć staż? Gdyż to niepowtarzalna możliwość:

  • zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, a także pozyskania kontaktów zawodowych,
  • rozwinięcia pożądanych kompetencji miękkich takich jak komunikatywność, zarządzanie czasem, umiejętność pracy w grupie,
  • pozyskania umiejętności poruszania się po rynku pracy.

 

Ponadto oferujemy:

  • stypendium stażowe (14,40 zł/godzinę stażu „na rękę”),
  • zwrot kosztów dojazdu do 100,00 zł (dla osób odbywających staż poza miejscem zamieszkania),
  • zwrot kosztów zakwaterowania (do 1 600,00 zł),
  • zaświadczenie o odbyciu stażu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. Anną Krawczyk, Centrum Nauki, ul. Akademicka 13, Lublin (p. 457), tel. 81 445 66 61, e-mail: anna.krawczyk@up.lublin.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i organizacji stażu studenckiego dla studentów kierunku Weterynaria

 

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji: zał. 1-3 i zał. 5-9
Dokumenty wymagane na etapie przyjęcia do projektu: zał. 10-15

Dokumenty wymagane na etapie realizacji stażu: zał. 16-22

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy pracodawcy (Word) (PDF)
Załącznik nr 2 – Deklaracja pracodawcy dotycząca przyjęcia Studenta/Studentki na staż (Word) (PDF)
Załącznik nr 3 – Program stażu (Word) (PDF)
Załącznik nr 4 – Wykaz efektów kształcenia dla kierunku Weterynaria (PDF)
Załącznik nr 5 – Formularz zgłoszeniowy Kandydata/Kandydatki na staż (Word) (PDF)
Załącznik nr 6 - Deklaracja uczestnictwa Kandydata/Kandydatki (Word) (PDF)
Załącznik nr 7 – Oświadczenia o spełnieniu kryteriów uczestnictwa (Word) (PDF)
Załącznik nr 8 – Życiorys zawodowy (Word) (PDF)
Załącznik nr 9 – Oświadczenie Kandydata/Kandydatki (Word) (PDF)
Załącznik nr 10 – Formularz danych do SL2014 (Word) (PDF)
Załącznik nr 11 – Oświadczenie Uczestnika Projektu o danych osobowych (Word) (PDF)
Załącznik nr 12 – Deklaracja (Word) (PDF)
Załącznik nr 13 – Oświadczenie do celów podatkowych (Word) (PDF)
Załącznik nr 14 – Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych (Word) (PDF)
Załącznik nr 15 – Oświadczenie Stażysty/Stażystki o braku powiązań (Word) (PDF)
Załącznik nr 16 – Wniosek o wypłatę stypendium stażowego (Word) (PDF)
Załącznik nr 17 – Wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania (Word) (PDF)
Załącznik nr 18 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (Word) (PDF)
Załącznik nr 19 – Raport miesięczny (Word) (PDF)
Załącznik nr 20 – Lista obecności (Word) (PDF)
Załącznik nr 21 – Dziennik stażu (Word) (PDF)
Załącznik nr 22 – Raport końcowy (Word) (PDF)