banner
Menu

Bezpłatne szkolenia i warsztaty 2019/2020Płatne staże dla studentów Weterynarii

« wstecz

 

Drodzy Studenci! 

Jednym z warunków, jakie stawiają pracodawcy poszukując pracowników jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia. Kluczem do osiągnięcia celu – wymarzonej pracy – jest odbycie dodatkowego stażu zawodowego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz wyzwaniom stawianym przez współczesny rynek pracy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie organizuje 160-godzinne płatne staże zawodowe dla Studentów V roku (X semestru) kierunku Weterynaria. Są one realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dlaczego warto odbyć staż? Gdyż to niepowtarzalna możliwość:

·        zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, a także pozyskania kontaktów zawodowych;

·        rozwinięcia pożądanych kompetencji miękkich takich jak komunikatywność, zarządzanie czasem, umiejętność pracy w grupie;

·        pozyskania umiejętności poruszania się po rynku pracy;

Ponadto oferujemy:

·        stypendium stażowe (14,40 zł / godzinę stażu „na rękę”);

·        zwrot kosztów dojazdu do 100,00 zł (dla osób odbywających staż poza miejscem zamieszkania);

·        zwrot kosztów zakwaterowania (do 1600,00 zł);

·        zaświadczenie o odbyciu stażu. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. Anną Krawczyk, Centrum Nauki, ul. Akademicka 13, Lublin (p. 457) , tel. 81 445 66 61, e-mail anna.krawczyk@up.lublin.pl 

Serdecznie zapraszamy!

 

Poniżej zamieszczamy dokumentację stażową w wersji PDF i word. Dokumenty proszę podzielone są na 4 kategorie 

1. Regulamin i załącznik nr 4
2. Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji: zał. 1-3, zał. 5-9f
3. Dokumenty wymagane na etapie przyjęcia do projektu: zał. 10-15
4. Dokumenty wymagane na etapie realizacji stażu: zał. 16-22