UP Lublin   Szkoła Doktorska „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”

Szkoła Doktorska


 

Aktualności

28.10.2019

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej. Program skierowany jest do doktorantów polskich jednostek naukowych i umożliwia realizowanie części pracy doktorskiej w najlepszych ośrodkach zagranicznych. Termin składania wniosków mija 18 grudnia 2019


pełna treść komunikatu przesłana przez 

<<pobierz komunikat >>

 

ulotka przesłana przez 

<<pobierz ulotkę >>

 

Informacje o otwartym naborze znajdują się również na stronie internetowej NAWA.

LINK: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1214-doktoranci-otwarty-nabor-wnioskow-do-programu-im-iwanowskiej

 

Osobą do kontaktu w sprawach Programu im. Iwanowskiej jest Pan Piotr Serafin;

e-mail: piotr.serafin@nawa.gov.pl ; + 48 22 390 35 46 

Osobą do kontaktu w sprawach komunikacji i promocji jest Pani Renata Czeladko;

e-mail: renata.czeladko@nawa.gov.pl; + 48 22 390 35 85

04.10.2019

 

pobierz aktualizację rozkładu zajęć

https://www.up.lublin.pl/files/images/navig/acrobat.gif

13.09.2019
         
20.09.2019

pobierz rozkład zajęć

https://www.up.lublin.pl/files/images/navig/acrobat.gif

17.09.2019

 pobierz listę przyjętych

15.09.2019

 

 pobierz listę rankingową

 

11.09.2019


rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami do Szkoły Doktorskiej odbędą się w dniu 13 września 2019 r. od godz. 10.00 w Sali Kolegialnej ul. Akademicka 13, I piętro

 

27.08.2019
            
29.07.2019

 

25.07.2019

  

 

pobierz listę rankingową