Studia II stopnia


 

Wykaz kierunków

« wstecz

 

Wykaz kierunków i specjalności – oferta kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2020/2021

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

oraz

studia niestacjonarne drugiego stopnia (dietetyka)

 

 

Lp.
KIERUNEK STUDIÓW
Specjalności
I.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

 

1.
AGROBIZNES

 

-
2.
AGROLEŚNICTWO

 

-
3.
BIOINŻYNIERIA

 

-
4.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 

-
5.
ROLNICTWO

 

  -
II.

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

 

1.

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

 

-
2.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 

-
3.

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI

-
4.

DORADZTWO W OBSZARACH WIEJSKICH

 

-
5.

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO

 

specjalność w języku angielskim:

Horse Usage

 

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO

 

-
6.

ZARZĄDZANIE W PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWIE MLEKA

 

-

7.
ZOOTECHNIKA

 

  1. zarządzanie produkcją w chowie zwierząt

 

  1. bioinżynieria i marketing pasz

 

III.

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 

 

1.
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
-

 

2.

DORADZTWO OGRODNICZE

 

-
3.

OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA

 

-

4.
OGRODNICTWO

 

-

5.

ZIELONA URBANISTYKA – studia w języku polskim

GREEN URBAN PLANNING – studia w języku angielskim

-
6.

ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY

 

-
IV.

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

 

 

 

1.
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 

  1. alternatywne źródła energii

  2. gospodarka odpadami

  3. gospodarka wodno-ściekowa

 

2.

INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

-

 

3.
TRANSPORT I LOGISTYKA

 

  1. inżynieria transportu i spedycja

  2. transport specjalistyczny

 

4.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 

  1. inżynieria zarządzania produkcją i usługami

  2. zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego

V.

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

 

 

 

1.
BIOTECHNOLOGIA

 

-
2.

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
-

 

3.

 

DIETETYKA – studia niestacjonarne trwają 4 semestry

 

-

 

VI.

WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

 

 

1.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

-