Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Dydaktyka

« wstecz

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA KATEDRY

 

 

Podręczniki i monografie dydaktyczne i naukowe przeznaczone dla studentów:

 

  1. Filipek T. (red.), Kaczor A., Badora A., Krawiec Z. . 2002. Podstawy i skutki chemizacji Agroekosystemów. WAR, Lublin, 1-242.
     
  2. Filipek T. (red.)., Chwil S., Domańska J., Kaczor A., Kozłowska-Strawska J. 2006. Chemia rolna/ Podstawy teoretyczne i analityczne, WAR, Lublin, 1 – 282.

  3. Badora A. (red.), Kozłowska-Strawska J., Chwil S., Skowrońska M. 2012. Kształtowanie jakości i standaryzacja surowców roślinnych. Cz. I i II. WUP, Lublin, 1-272.
     
  4. Badora A. 2011. Sorbenty mineralne w środowisku. Wybrane zagadnienia. WUP, Lublin, 1-67.

 

 

Przedmioty realizowane w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej UP w Lublinie:

 

Lp.
Przedmiot / Fakultet
Wydział
Kierunek
Osoba odpowiedzialna
1
Chemia rolna
 
 
 
 
 
 
 
Agrobioinżynierii
Rolnictwo

Prof. dr hab. T. Filipek (stacjonarne) / Prof. dr hab. W. Bednarek (niestacjonarne)

2

Agrochemiczne kształtowanie żyzności gleb i jakości plonów

Rolnictwo
Prof. dr hab. S.Z. Łabuda
3
Chemia
Rolnictwo
Prof. dr hab. A. Badora
4
Chemizacja rolnictwa
Rolnictwo
Prof. dr hab. T. Filipek
5

Nawożenie i skutki środowiskowe

Rolnictwo
Prof. dr hab. S.Z. Łabuda
6
Analiza instrumentalna
Rolnictwo
Dr M.S. Brodowska
7
Biogeochemia krajobrazu
Rolnictwo
Dr M.S. Brodowska
8

Analityka produktów nieżywnościowych

Towaroznawstwo
Prof. dr hab. A. Badora
9

Metody badawcze surowców i produktów rolniczych

Towaroznawstwo
Prof. dr hab. A. Badora
10

Agrochemiczne czynniki kształtowania jakości plonów

Towaroznawstwo
Dr J. Kozłowska-Strawska
11
Ochrona środowiska
Towaroznawstwo
Dr M. Skowrońska
12
Chemia
Inżynieria środowiska
Prof. dr hab. A. Badora
13
Biogeochemia
Inżynieria środowiska
Dr M.S. Brodowska
14
Chemia środowiskowa
Inżynieria środowiska
Prof. dr hab. T. Filipek
15
Podstawy toksykologii
Inżynieria środowiska
Dr P. Skowron
16

Gospodarka składnikami pokarmowymi

Inżynieria środowiska
Dr J. Domańska
17

Chemia rolna
z gleboznawstwem

Biologii i Hodowli Zwierząt

Zootechnika / Hipologia i jeździectwo

Prof. dr hab. W. Bednarek
18
Biogeochemia pierwiastków
 
 
 
 
Nauk Rolniczych
w Zamościu

Ochrona środowiska rolniczego / Biologia

Dr M.S. Brodowska
19

Gospodarka składnikami pokarmowymi

Ochrona środowiska rolniczego

Dr J. Domańska (stacjonarne) /
Dr S. Chwil (niestacjonarne)

20
Chemia rolna

Rolnictwo / Ochrona środowiska rolniczego / Agrobiznes

Dr S. Chwil
21
Chemia środowiska
Biologia
Dr M. Skowrońska
22

Nawożenie i skutki środowiskowe

Ochrona środowiska rolniczego

Dr P. Skowron
23

Metodologiczne i etyczne aspekty prowadzenia badań naukowych

Studia doktoranckie

Wszystkich wydziały UP w Lublinie

Prof. dr hab. T. Filipek
24

Fertilization
and environment

ERASMUS
 
Dr P. Skowron