Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Badania

« wstecz

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY

 

 

Obszary zainteresowań badawczych:

 

Ogólne: - Chemia Rolna i Środowiskowa,

               - Kształtowanie jakości surowców roślinnych w zmieniającym się środowisku,

               - Toksykologia środowiska.

 

 

 

Szczegółowe:

 

 • Przyczyny i skutki zakwaszenia gleb, sposoby ich odkwaszania oraz gospodarka mineralnymi składnikami pokarmowymi w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem nowych prądów w chemii rolnej i środowiskowej.
   
 • Niekonwencjonalne sorbenty mineralne i organiczne a mobilność pierwiastków w kontekście modelu skażenia środowiska przyrodniczego.

 

 • Aspekty środowiskowe i jakościowe kształtujące plony roślin uprawianych na cele żywnościowe, paszowe i energetyczne ze wskazaniem na bezpieczeństwo żywności. 

 

 • Nawozowy wpływ siarki na jakość środowiska i jakość pozyskiwanych surowców roślinnych oraz diagnoza niedoboru tego składnika u poszczególnych grup roślin oraz opracowywanie szczegółowych metod nawożenia, a także badanie wpływ zanieczyszczeń środowiska na jakość pozyskiwanych surowców roślinnych.

 

 • Analiza reakcji wybranych roślin (rzepak ozimy i jary, pszenica ozima i jara, jęczmień jary, burak cukrowy, amarantus) na nawożenie makroskładnikami (N, P, K, Mg, S).

 

 • Wykorzystanie nawozów dolistnych, do dokarmiania roślin w warunkach silnego zakwaszenia i niskiej zasobności gleby w przyswajalne formy składników pokarmowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na cechy jakościowe plonu.

 

 • Źródła, zawartość i formy metali ciężkich w glebach naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozpuszczalnych form Ni, Pb, Cd, Cu, Zn oraz badanie przyczyn bioakumulacji tych metali w roślinach uprawnych.

 

 • Zagospodarowanie  biomasy (w tym pochodzenia odpadowego) jako źródła składników pokarmowych i energii ze szczególnym uwzględnieniem przemian związków węgla i azotu w środowisku, w tym ich strat gazowych.

 

 • Obieg pierwiastków biogenicznych w ekosystemach ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji źródeł naturalnych i antropogenicznych oraz ich wpływu na skład wód powierzchniowych i podziemnych i na rolniczą przestrzeń produkcyjną.

 

 

 

W wyżej wymienionych obszarach badań pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzą prace inżynierskie i magisterskie.

 

 

Projekty badawcze finansowane zewnętrznie:

 

 • „The study of the response of a typical crop rotation on a loess soil in Lublin Province to N, K, Mg and S nutrients”  K+S KALI GmbH, Bertha von Suttner Str. 7, 34131 Kassel, Niemcy – realizacja w latach: 2005-2009.

 

 • „Wstępna ocena oddziaływania nawozów dolistnych na procesy fizjologiczne oraz parametry jakościowe i ilościowe wybranych roślin uprawnych”, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet Agro Sp. Z O.O., realizowany w latach: 2009-2010.

 

 • „Eco-friendly Crop Rotations Project”-The University of British Columbia, Vancouver, Kanada, OECD Fellowship, realizacja: 19 czerwiec-25 wrzesień 2010 r.

 

 • „Biogeochemia azotu w ekosystemach rejonu oddziaływania Zakładów Azotowych „Puławy” S.A,” - grant promotorski Nr N305 021736, realizacja w latach: 2008 – 2011.

 

 •           „URBAN SMS Project, Program Central Europe” – realizacja w latach: 2011-2012.

  

 • „Opracowanie nowoczesnych technologii uprawy zbóż na cele paszowe z przeznaczeniem żywienia trzody chlewnej  Projekt „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy”,  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Lublin 2012 r.

 

 • „Niskonakładowy i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy. AZOMAIS” – NCBiR, realizowany w ramach konsorcjum w latach: 2012 – 2015.

 

 

 

Ekspertyzy:

 

 • ZASADY WYKORZYSTANIA WYWARÓW GORZELNIANYCH  Z PODLASKICH GORZELNI - SURWIN Sp. z o. o. i GORZELNI LEOPOLDÓW Sp. z o. o. ZGODNIE Z PROCESAMI ODZYSKU R10 I R14”, Lublin, 2008.
 • OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ODPADÓW PŁYNNYCH (ODCIEKU DROŻDŻOWEGO I MELASOWEGO) DO NAWOŻENIA, Lublin 2009.
 • WYKORZYSTANIE WAPNA DEKARBONIZACYJNEGO (19 09 03) I SZLAMÓW Z OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRODUKCJI KAPROLAKTAMU (19 08 14) ZGODNIE Z PROCESEM ODZYSKU R10, Lublin, 2012.

 

 

 

Konferencje  i seminaria naukowe, szkolenia – postery, referaty, organizacja (2008 – 2012):
 
2012 r.

 1. Polsko-Rosyjskie Seminarium Naukowe nt. pt: Zrównoważone stosowanie składników nawozowych w nowoczesnej produkcji roślinnej i rolnictwie ekologicznym” - Lublin, 16.10.2012r. – referaty i dyskusja plenarna.
 2. Bednarek W., Tkaczyk P., Hanaka A., Dresler S., Ocena wybranych właściwości fizykochemicznych gleby po powodzi w dolinie środkowej Wisły. Warsztaty  naukowe „Ocena ryzyka zdrowotnego i ekologicznego na terenach rolniczych narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń chemicznych”, Puławy, 9-10 października 2012 r., s. 55-58, poster.

 3. Konferencja szkoleniowa zakończona certyfikatem nt. ”Nowe standardy higieny i bezpieczeństwa żywności” –Warszawa, 27.09. 2012 r. – uczestnictwo dwóch osób.  
 4. Polsko-Norweskie  IV Eco-Forum ‘”Po pierwsze środowisko”, Lublin 27.09.2012 - udział w forum dyskusyjnym
 5. IX Lubelski Festiwal Nauki.-Nauka – wiedza – mądrość- 15-16.09.2012 – współorganizatorzy, prezentacje popularno-naukowe i naukowe.
 6. IV Kongres Inżynierii Środowiska” Lublin PL, 2-5.09.2012, przewodniczenie sesji „Metody fizyczne, chemiczne i biologiczne w ochronie środowiska” -  poster.
 7. XV Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Pierwiastki – środowisko - człowiek”, Lublin, 26.05.2012 r. (prezentacja prac na 5 posterach); sekretarz Konferencji.
 8. Seminarium: „Nawożenie a jakość plonów” , Klementowice18-20. 04. 2012, wykład zamawiany pt. „Wpływ nawożenia na jakość plonów i środowisko”.

 

2011 r.

 1. Chemia rolna w rolnictwie i ochronie środowiska” Warszawa SGGW 20-21.06.2011,  referat plenarny, poster.
 2. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna,  Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja – toksyczność – przeciwdziałanie. Warszawa 22. 09. 2011, postery.
 3.  Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole’11 „Substancje chemiczne w środowisku przyrodniczym”, Zakopane, 13–15 września 2011 r. postery
 4.  XIV Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Pierwiastki w nauce i praktyce”, Lublin, 28.05.2011 r.  - prezentacja prac na 3 posterach), organizator konferencji.
 5. 7 TH International symposium on structure and function of roots. September 5-9, 2011, Novy Smokovec, Slovakia - poster.
 6. Realistic expectations for improving European waters, Keszthely, Węgry, 12-14 październik 2011 – poster I  referat.
 7. Protection of agricultural soils against joint stress of natural and anthropogenic factors,  IUNG PIB Puławy, 13-16 czerwiec 2011 – poster.

 

2010 r.

 1. Seminarium: „Gleby płowe Płaskowyżu Nałęczowskiego jako wskaźnik antropogenicznych zmian środowiska przyrodniczego” Lublin 25.06.2010 - współorganizator.
 2. Novel methods for reducing agricultural nutrient loading and eutrophication, MTT Agrifood Research, Jokioinen, Finlandia, 14-16.06.2010 – poster i  referat.
 3. II Konferencja  Naukowa „Agrofizyka w inżynierii produkcji i ochronie środowiska”. Referaty i doniesienia. Krasiczyn, 15-17.09. 2010 - poster,
 4. Cereal Grains Open House Field Day in Delta, Kanada, 16-17.07.2010 - organizator.

 

2009 r.

 1. Land and Water Degradation. Processes and Management, University of Applied Science, 7-9.09.2009, Magdeburg, Niemcy - poster.
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i dydaktyka wobec nowych wyzwań dla gospodarki i zagrożeń środowiska „połączona z Jubileuszem 65-lecia Wydziału Agrobioinżynierii, Lublin, 22-23.09.2009 – postery.

  

2008 r.

 1. 4th European Bioremediation Conference, Chania, Crete, Grecja,  3 – 6.09.2008 - poster.
 2. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dolistne Dokarmianie Roślin” Lublin 18-19.09.2008 - poster.
 3. Konferencja: „Nauka i Przemysł” Lublin, 14-16.06.2008 - referat zamawiany nt.” Wybrane metody analityczne stosowane w chemii rolnej” - współorganizator
 4. XI Sympozjum naukowe „Mikroelementy w rolnictwie”. Szklarska Poręba 23-26.09.2008 - postery.
 5. Szkoleniu w ramach projektu systemowego „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji” realizowanego w ramach Priorytetu VIII regionalne Kadry Gospodarki, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Lublin 2008 r. – uczestnictwo.

 

 

 

 

.