Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Historia

« wstecz

Katedra wywodzi się z Katedry Żywienia Roślin i Nawożenia, utworzonej na Wydziale Rolnym UMCS w 1945 roku. Jej nazwa ulegała kilkakrotnie zmianie:

 

 • Katedra Żywienia Roślin i Nawożenia UMCS - od 1945 do 1949,
 • Katedra Chemii Rolnej - od 1949 do 1970,
 • Zakład Chemii Rolnej Instytutu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej - od 1970 do 1975,
 • Katedra Chemii Rolnej - od 1975 do 2003,
 • Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej - od 2003 roku.

 

W roku 2006 w Katedrze wydzielono Zakład Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych, którego kierownikiem została prof. dr hab. Aleksandra Badora.

 

Katedrą kierowali prof. dr hab. Kazimierz Boratyński (1945-1946), prof. dr hab. Bohdan Dobrzański (1946-1949), prof. dr hab. Adam Wondrausch (1949-1974), prof. dr hab. Ryszard Turski - kurator (1974-1975), doc. dr Anna Myszka (1975-1981), prof. dr hab. Ignacy Dechnik (1981-1995), prof. dr hab. Tadeusz Filipek (od 1995)

 

W ostatnich 10 latach Katedra prowadziła i nadal prowadzi badania polowe w gospodarstwach doświadczalnych UP w Lublinie, IUNG w Puławach, TR w Sobieszynie oraz na polach wynajętych od rolników indywidualnych. Katedra zorganizowała i kontynuowała badania dotyczące wykorzystania ścieków miejskich, prowadzone w obiekcie doświadczalnym w Hajdowie. Wraz z rozszerzeniem badań środowiskowych prowadzone są również badania w różnych agroekosystemach i ekosystemach naturalnych w regionie środkowowschodnim i w innych rejonach Polski.

 

Katedra dysponuje laboratoriami wyposażonymi w urządzenia, sprzęt i aparaturę takie jak np.: dygestoria, mineralizatory, pH-metry, koncentratometry, aparaty ASA, ASE, fotokolorymetry, komputery i inne. Korzystamy również z bazy badawczej Centralnego Laboratorium Aparaturowego UP, IUNG w Puławach, IA PAN w Lublinie, Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie, ETH w Zurychu, Uniwersytetu w Wageningen i innych.

 

Katedra współpracowała i współpracuje:

 

 • IACR / Rothamsted/UK - wymiana, pobyty naukowe, konferencje naukowe
 • K + S KALI GmbH/ Kassel Germany - wymiana, pobyty naukowe, współfinansowanie badań naukowych
 • UBC/ Vancouver / CA - pobyt naukowy, projekt badawczy
 • ETH / Zurich / Szwajcaria - wymiana, pobyty naukowe, konferencje naukowe
 • WU / Wageningen / Holandia - wymiana, pobyty naukowe, konferencje naukowe
 • FIA / Linz, Wiedeń / Austria - wymiana, pobyty naukowe, konferencje naukowe
 • BPAR / Gorki / Białoruś - współpraca badawcza, pobyty naukowe, konferencje naukowe