Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Badania

« wstecz

Katedra prowadzi badania naukowe w zakresie:

 

  • biologii i ekologii karpologii, fitosocjologii i fenologii chwastów,
  • metod regulacji zachwaszczenia łanu,
  • gospodarki płodozmianowej - płodozmiany specjalistyczne i monokultury,
  • systemów uprawy roli,
  • zabiegów agromelioracyjnych i przeciwerozyjnych,
  • międzyplonów, plonów wtórych i gospodarki bezobornikowej,
  • metod przeciwdziałania degradacji gleb,
  • optymalizacji agrotechniki roślin uprawnych,
  • jakości technologicznej ziarna zbóż w różnych systemach następstwa roślin.

 

 
   

 

BAZA DOŚWIADCZALNA

 

Prace eksperymentalne Katedra prowadzi w Gospodarstwie Doświadczalnym Czesławice i Gospodarstwie Doświadczalnym Uhrusk. W zakładach tych Katedra dysponuje bazą lokalową, specjalistycznym sprzętem (ciągniki rolnicze, agregaty uprawowe, siewniki, opryskiwacze, kombajny poletkowe itp.) oraz aparaturą kontrolno-pomiarową.

 

 
   

 

SPRAWOZDANIA Z BADAŃ: