Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Historia

« wstecz

 

Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin (do 2010 r. Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin) należy do najstarszych jednostek organizacyjnych Wydziału Agrobioinżynierii. Powołano ją w 1945 r., jako jedną z ośmiu jednostek stanowiących podstawę Wydziału Rolnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Katedra pierwotnie funkcjonowała w randze Zakładu Uprawy Ogólnej i Hodowli Roślin Wydziału Rolnego UMCS, a jego organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Lucjan Kaznowski - wybitny uczony i hodowca roślin, członek PAN, wieloletni dyrektor Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. W 1952 r. nastąpił podział Zakładu Uprawy Ogólnej i Hodowli Roślin na trzy oddzielne Katedry:

        Ogólnej Uprawy Roli i Roślin,

        Hodowli Roślin i Nasiennictwa,

        Ochrony Roślin.

Kuratelę nad Katedrą Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Rada Wydziału Rolnego UMCS powierzyła wybitnemu uczonemu prof. dr. hab. Stefanowi Lewickiemu. Profesor był niezwykłą indywidualnością, cieszył się ogromnym autorytetem oraz znacznie przyczynił się do rozwoju Katedry.

W 1955 r. kierownictwo Katedry, już w ramach Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej, objął prof. dr Jan Miczyński. Jemu Katedra zawdzięcza dzisiejszy kształt i profil naukowo-badawczy. W maju 1961 r. Katedra uzyskała ponownie kuratora w osobie prof. dr. hab. Bohdana Dobrzańskiego, członka PAN i pierwszego rektora WSR w Lublinie. Nowy kurator, wybitny gleboznawca, poprzez swoją specjalność związaną z uprawą roli stymulował rozwój działalności naukowo-dydaktycznej w uprzednio wyznaczonych kierunkach.

W latach 1965-1971 kierownictwo Katedry objął prof. dr hab. Stanisław Nawrocki, członek PAN, wieloletni dyrektor IUNG w Puławach. Rozległa wiedza, pracowitość i zdolności organizacyjne zaowocowały dalszym rozwojem Katedry, a przede wszystkim nowatorskimi osiągnięciami w zakresie teorii i praktyki uprawy roli.

W 1970 r. zmianie uległa struktura Wydziału. Katedrę w randze Zakładu Ogólnej Uprawy Roli i Roślin włączono do Instytutu Uprawy Roli i Roślin. Do restytucji nazwy Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin powrócono dopiero w 1986 r.

W latach 1971-1989 Zakładem, a następnie Katedrą Ogólnej Uprawy Roli i Roślin kierował prof. dr hab. Franciszek Pawłowski, uczony o wielkiej wiedzy oraz imponującej pracowitości i inteligencji. Blisko dwudziestoletni okres działalności Katedry w tym okresie zaowocował szybkim rozwojem kadry naukowej oraz różnorodnością badań naukowych.

Od  1 października 1989 r. do chwili obecnej kierownictwo Katedry sprawuje prof. dr hab. Marian Wesołowski, były prodziekan (1987-1990) i dziekan Wydziału Rolniczego (1990-1996), JM Rektor Akademii Rolniczej (1996-2002) i Uniwersytetu Przyrodniczego (2008-2012 i 2012-2016), poseł na Sejm RP IV kadencji.

W maju 2011 roku utworzono w ramach Katedry Pracownię Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kierownikiem Pracowni został
dr hab. prof. nadzw. Cezary Kwiatkowski. Katedrę pracowni tworzą ponadto: dr Małgorzata Haliniarz oraz dr Mieczysław Bojarczyk.

Obecnie prace eksperymentalne Katedry prowadzone są głównie w Gospodarstwach Doświadczalnych Czesławice i Uhrusk. W ośrodkach tych Katedra dysponuje świetną bazą lokalową, specjalistycznym sprzętem (ciągniki rolnicze, agregaty uprawowe, siewniki, opryskiwacze, kombajny poletkowe itp.) oraz aparaturą kontrolno-pomiarową.