WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Dydaktyka

« wstecz

Przedmioty dydaktyczne: choroby wewnętrzne zwierząt towarzyszących, choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich, dermatologia weterynaryjna, diagnostyka kliniczna, dietetyka kliniczna, analityka kliniczna, choroby metaboliczne zwierząt gospodarskich, geriatria weterynaryjna.

Odrębną formą zajęć dydaktycznych są staże kliniczne w wymiarze 90 godzin, polegające na bezpośrednim współdziałaniu z lekarzem dyżurnym. Efektem stażu są szczegółowe opisy 3 przypadków chorobowych, uwzględniające cały tok postępowania lekarskiego.

Treść i forma zajęć dydaktycznych podlegają corocznie ocenie, między innymi przez studentów na podstawie anonimowej ankiety.